Трите молитви преди излизане от дома

Молитва към Свети Архангел Михаил да ни охранява по всяко време

Свети Архангел Михаил отпред.

Свети Архангел Михаил откъм гърба.

Свети Архангел Михаил отдясно.

Свети Архангел Михаил отляво.

Свети Архангел Михаил отгоре.

Свети Архангел Михаил отдолу.

Свети Архангел Михаил вътре в мен.

Свети Архангел Михаил, бъди навсякъде с мен!

Свети Архангел Михаил, бди над мен, охранявай ме и ми помагай да внимавам какво правя, та да съм бес да греша и силите на илюзията да са бес основание да ми вредят!

Свети Архангел Михаил, бди и над всички останали Живи, Светли, Чисти Души,

охранявай ги и им помагай да внимават какво правят, та и те да са бес да грешат!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Михаил, че ни помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон!)

Слово-формула относно превръщане на всеки страх в Светлина
Свети Архангел Михаил, 8 ноември 2010 г.

Ас съм смел(а)!

Ас съм много смел(а)!

Всичко навсякъде е бес опасности към мен и бес да ми вреди!

Божиите Сила и Огън са в мен и

Господните Сила и Огън са в мен!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно Tвоята помощ, подкрепа и охрана към мен!

Благодаря и на Теб, Свети Архангел Михаил, че ни даде това Слово-формула и ни помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред Вас!)

Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония
Свети Архангел Гавриил, 19 ноември 2010 г.

Свети Архангел Гавриил, ас …….. (пълното малко име)

Те каня, искрено искам и моля,

помагай ми постоянно да пребъдвам в Радост, Мир и Хармония,

въпреки всичко, което се случва с мен и около мен!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Гавриил,

че постоянно съм в Радост, Мир и Хармония!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон!)