Мартениците

 

Мартениците

28 февруари 2014 г., обновен на 2 март 2022 г.

 

Скъпи приятели, информацията по-долу е по повод отправени въпроси относно българския обичай да се връзват мартеници на 1 март.

 

Мартениците се правят от бял и червен конец от естествен памук. Бялото е символ на придобиването на чистота на всички нива, а червеното - на отдаване на всичко отрицателно.

Най-важното в обичая е пожелаването на нещо и включването му във възел в момента на връзването на мартеницата на ръката. Това е сакрален момент. При връзването на всеки възел човек трябва наум да си пожелае нещо, което да остане в мълчание. И е нужно добре да си е помислил преди това какво точно да си пожелава.

Според вида на пожеланията, мартениците се връзват на дясната и/или на лявата ръка.

На дясната ръка, която отдава, е добре да се връзват мартениците, при които пожеланото е да се приключи с нещо, от което искаме да се освободим. След това те се свалят на намаляваща луна и се слагат под камък, та да отдадем и да се освободим от всичко отрицателно, което ни пречи.

На лявата ръка, която получава, е добре да се връзват мартениците, при които желанието е да расте и да плодоноси нещо. След това те се свалят на нарастваща луна и се окачват на цъфтящо плодно дръвче. И при поставянето им на дървото човек е добре да каже: колкото плодове дава дървото, толкова пъти да се преумножи и увеличи силата на това, което искаме да расте и да еволюира, напр. Божествени качества и добродетели, добруването на Живия Живот и т.н.

Добре е човек да помни какво си е пожелал. Може дори предварително да си напише намислените пожелания-благослови, та да му е по-лесно да си ги прочете след това при връзването на възела. А когато мартеницата се сваля, човек трябва да е сам и гласно много точно да прочете същите пожелания-благослови, и да благодари на Господа ка тяхното испълнение, и да Му отправи Божествената си Любов!

Мартеничките се свалят, когато долетят пойните птички, понеже това е времето, когато Любовта царува и с нейна помощ се сътворява, и плодоноси, и на планетата всичко ликува – енергийният импулс е най-силен и помага било ка растеж и приумножаване на доброто, било ка превръщане на злото в добро.

Такъв е смисълът на мартениците. В тоя древен български обичай е вложена също толкова древна мъдрост, Свише дадена на българския народ, да му е в помощ да оцелее.

 

5 март 2014 г.

На сайт ЕДИНЕНИЕ допълнително бе отправен следния въпрос: Какво да правим с мартениците, които сме получили и са от изкуствени материали?

Отговор: Може да ги подарите на свой ред на някой, който носи такива и ще им се радва.

А може и вие да ги носите, ако могат да бъдат окачени на дрехите ви. Тогава те са както бес особено да помагат, така и бес да вредят. Доброто в случая е в преумножаването на радостта помежду ви, когато ви се подарява и поставя такава мартеница и когато и вие на свой ред отвръщате със същото. Мартениците, направени от изкуствени материали и окачени на облеклото, се превръщат в част от маската, носена в света на илюзията.

Що се отнася до мартениците, които се слагат на ръката и в тях се вплитат пожелания-благослови, при връзването на възлите е добре това да се прави единствено с мартеници от естествени растителни тъкани. Всеки съвсем спокойно и любящо може да обясни, че на ръката си може да носи само мартеници от естествен памук и да откаже да му бъде връзвана изкуствена такава. И да добави усмихнато, че тя може да му бъде окачена на облеклото, и да го направи, та да остане човека насреща в радостта.