Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2016 година

 

 

Съдържание

Януари 2016

Февруари 2016

Март 2016

Април 2016

Май 2016

Юни 2016

Юли 2016

Август 2016

Септември 2016

Октомври 2016

Ноември 2016

Декември 2016

архив 2010

архив 2011

архив 2012

архив 2013

архив 2014

архив 2015

архив 2016

календар 2017

 

 

ДенЯнуари 2016

1.

Благослов от Присъствие на Единния

1.

Послание-Картина 204 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Послание-Картина 205 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14.

Послание-Картина 206 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

22.

Послание-Картина 207 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

31.

Послание-Картина 208 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенФевруари 2016

7.

Послание-Картина 209 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

109-ти Стих-напътствие за всеки ден

13.

110-ти Стих-напътствие за всеки ден

13.

Послание-Картина 210 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14.

111-ти Стих-напътствие за всеки ден

15.

112-ти Стих-напътствие за всеки ден

16.

113-ти Стих-напътствие за всеки ден

17.

114-ти Стих-напътствие за всеки ден

18.

Послание-Картина 211 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

18.

115-ти Стих-напътствие за всеки ден

18.

Новости в Първо утринно Служение

19.

116-ти Стих-напътствие за всеки ден

20.

117-ти Стих-напътствие за всеки ден

21.

118-ти Стих-напътствие за всеки ден

22.

119-ти Стих-напътствие за всеки ден

23.

120-ти Стих-напътствие за всеки ден

24.

121-ти Стих-напътствие за всеки ден

25.

122-ти Стих-напътствие за всеки ден

26.

123-ти Стих-напътствие за всеки ден

27.

124-ти Стих-напътствие за всеки ден

28.

125-ти Стих-напътствие за всеки ден

28.

Послание-Картина 212 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

29.

126-ти Стих-напътствие за всеки ден

29.

Въпроси и отговори относно мартениците

ДенМарт 2016

1.

127-ти Стих-напътствие за всеки ден

2.

128-ти Стих-напътствие за всеки ден

3.

129-ти Стих-напътствие за всеки ден

3.

Послание-Картина 213 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

4.

130-ти Стих-напътствие за всеки ден

5.

131-ти Стих-напътствие за всеки ден

6.

132-ти Стих-напътствие за всеки ден

6.

Ново Съобщение

7.

133-ти Стих-напътствие за всеки ден

8.

134-ти Стих-напътствие за всеки ден

9.

135-ти Стих-напътствие за всеки ден

9.

Послание-Картина 214 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

9.

Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии
Присъствие на Единния, 4 март 2016 г.

9.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 1

10.

136-ти Стих-напътствие за всеки ден

10.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 2

11.

Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена

12.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 3

15.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 4

18.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 5

18.

Послание-Картина 215 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 216 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Работа в духовността в група, Възлюбената Атина Палада, 23 март 2016 г.

24.

137-ти Стих-напътствие за всеки ден

25.

138-ти Стих-напътствие за всеки ден

26.

139-ти Стих-напътствие за всеки ден

27.

140-ти Стих-напътствие за всеки ден

28.

141-ти Стих-напътствие за всеки ден

29.

142-ти Стих-напътствие за всеки ден

30.

143-ти Стих-напътствие за всеки ден

30.

Послание-Картина 217 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенАприл 2016

1.

Въпрос и отговор относно 5-те Правила-Напътствия

7.

Послание-Картина 218 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 6

10.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 7

11.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 7 - продължение първо

12.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 7 - продължение второ

17.

Послание-Картина 219 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

20.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 8

21.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 9

23.

Послание-Картина 220 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

24.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 10

26.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 11

27.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 12

23.

Послание-Картина 220 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенМай 2016

1.

Послание-Картина 221 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

6.

Послание-Картина 222 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 13

9.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 14

10.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 15

11.

Послание-Картина 223 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

13.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 16

14.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 17

17.

Послание-Картина 224 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

18.

Ново съобщение от 18 май 2016 г

19.

Ново съобщение от 19 май 2016 г

23.

Послание-Картина 225 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенЮни 2016

14.

Послание-Картина 226 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

20.

Послание-Картина 227 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 228 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

28.

Новости в Посланието от 22 юли 2010 г. от Възлюбената Атина Палада

ДенЮли 2016

4.

Послание-Картина 229 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

10.

Послание-Картина 230 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 231 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 232 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенАвгуст 2016

10.

Послание-Картина 233 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14.

Послание-Картина 234 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 235 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 236 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

31.

Послание-Картина 237 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенСептември 2016

1.

Послание-Картина 238 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

2.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 18

3.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 19

4.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 20

5.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 21

6.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 22

7.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 23

8.

Послание-Картина 239 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

9.

Новости в Медитация за Земята

10.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 24

11.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 25

12.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 26

13.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 27

14.

Послание-Картина 240 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

15.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 28

16.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 29

22.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 30

23.

Послание-Картина 241 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 31

24.

Новости в Благослов на родител за неговите деца

25.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 32

26.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 33

28.

Новости в Призивите

29.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 34

ДенОктомври 2016

2.

Послание-Картина 242 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

3.

Послание-Картина 243 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8.

Честит 6-ти рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, Присъствие на Единния

10.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 35

11.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 36

13.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 37

14.

Послание-Картина 244 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

15.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 38

16.

Допълнение към част 29 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

18.

Допълнение към част 10 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

18.

Допълнение към част 25 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

23.

Послание-Картина 245 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенНоември 2016

2.

Допълнение към част 11 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

3.

Послание-Картина 246 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

4.

Допълнение към част 13 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

5.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 39

6.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 40

7.

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 41

8.

Послание-Картина 247 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8.

Новости в Призив към Свети Архангел Михаил за защита по всяко време

11.

Послание-Картина 248 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

16.

Послание-Картина 249 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

20.

Допълнение към част 8 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

21.

Въпроси и отговори относно 5-те Правила-Напътствия

27.

Послание-Картина 250 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенДекември 2016

1.

Послание-Картина 251 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

10.

Послание-Картина 252 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 253 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

24.

Послание-Картина 254 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

25.

Нова подчаст в Напътствия: Въпроси, задавани от Росица Авела и отговорите, дадени от Присъствие на Единния Отец в дните около и на лятното и зимното слънцестоене и пролетното и есенното равноденствие

25.

Отговори на въпроси относно парата в питата за Бъдни вечер

30.

Отговор на въпроса "Най-важното за тези времена"

30.

Допълнение към част 2 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

30.

Новости в Първо Утринно Служение

30.

Новости във Вечерното Служение

31.

Опрощаване на първородния грях

31.

Новости в Духовна практика „Прошка с ближния”

© Росица Авела

 

Нагоре


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net