Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2015 година

 

 

Съдържание

Януари 2015

Февруари 2015

Март 2015

Април 2015

Май 2015

Юни 2015

Юли 2015

Август 2015

Септември 2015

Октомври 2015

Ноември 2015

Декември 2015

архив 2010

архив 2011

архив 2012

архив 2013

архив 2014

архив 2015

архив 2016

календар 2017

 

 

ДенЯнуари 2015

1.

Благословение от Присъствие на Единния, 1 януари 2015 г.

3.

Съобщение за нова среща с Посланика

6.

Послание-Картина 159 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14.

Новости в Молитвите и в Пояснения към молитвите

18.

Послание-Картина 160 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 161 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

30.

Ново адрес .БГ към сайт ЕДИНЕНИЕ

ДенФевруари 2015

1.

Послание-Картина 162 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Послание-Картина 163 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

Послание-Картина 164 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

19.

Послание-Картина 165 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 166 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

28.

Напомняне относно правилното използване на мартенците

ДенМарт 2015

7.

Новости в „Работа в духовността”

8.

Послание-Картина 167 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8.

Нови два бутона в „Работа в духовността”

12.

Послание-Картина 168 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

21.

Послание-Картина 169 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

28.

Послание-Картина 170 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенАприл 2015

17.

Послание-Картина 171 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 172 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенМай 2015

6.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 1

7.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 2

8.

Послание-Картина 173 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 3

12.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 4

13.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 5

15.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 6

16.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 7

16.

Послание-Картина 174 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 8

18.

Послание-Картина 175 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

20.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 9

21.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 10

22.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 11

27.

Послание-Картина 176 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенЮни 2015

2.

Призив за изричане веднага след края на каквато и да е работа в духовността, Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.

2.

Новости към Посланието на Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

3.

Новости в Посланието на Господ Санат Кумара от 9 май 2012 г.

3.

Допълнение към Посланието на Господ Санат Кумара от 22 ноември 2010 г.

3.

Благослов от Господ Санат Кумара от 3 юни 2015 г.

4.

Послание-Картина 177 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

4.

Благодарствено Слово от Присъствие на Единния от 4 юни 2015 г.

5.

Допълнение към стих 35 от Стихове-Напътствия за всеки ден

6.

Обяснения на някои думи и изрази - нов бутон в част Работа в духовността

7.

Новости в „Обяснения на някои думи и изрази” в част „Работа в духовността”

9.

Послание-Картина 178 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенЮли 2015

10.

Послание-Картина 179 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 180 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 181 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

29.

Призив за пречистване на хранителните продукти още щом се внесат в дома, Господ Шива, 12 юли 2014 г.

30.

Послание-Картина 182 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенАвгуст 2015

1.

Среща в Полша, 27-28 април 2013 година, част 12

7.

Послание-Картина 183 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

15.

Послание-Картина 184 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 185 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

18.

Послание-Картина 186 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 187 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

31.

Послание-Картина 188 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенСептември 2015

8.

Послание-Картина 189 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

15.

93-ти Стих-напътствие

15.

Кратък вариант на Призива на Буда Вайрочана (при случаи на извънредно прекратяване на Служението)

17.

Послание-Картина 190 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

22.

94-ти Стих-напътствие

23.

Послание-Картина 191 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

95-ти Стих-напътствие

24.

96-ти Стих-напътствие

25.

97-ти Стих-напътствие

28.

98-ти Стих-напътствие

28.

Послание-Картина 192 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

29.

99-ти Стих-напътствие

30.

100-ти Стих-напътствие

ДенОктомври 2015

1.

101-ти Стих-напътствие

2.

102-ти Стих-напътствие

3.

Послание-Картина 193 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

3.

103-ти Стих-напътствие

8.

Честит 5-ти Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, 8 октомври 2015 г.

8.

104-ти Стих-напътствие

9.

105-ти Стих-напътствие

10.

106-ти Стих-напътствие

11.

Послание-Картина 194 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

107-ти Стих-напътствие

13.

108-ти Стих-напътствие

17.

Послание-Картина 195 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 196 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенНоември 2015

1.

Послание-Картина 197 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Послание-Картина 198 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 199 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенДекември 2015

4.

Послание-Картина 200 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

Послание-Картина 201 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 202 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

25.

Послание-Картина 203 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

© Росица Авела

 

Нагоре


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net