Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2021 година

Януари 2021

01. Благослов на Единния Отец, 1 януари 2021 г.

03. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествената Мъдрост, даден от самата Нея

05. Мисъл 91 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, 05 януари 2021 г.

06. Мисъл 92 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 06 януари 2021 г.

07. Мисъл 93 от Висшите Октави на Светлината, от Йоан Прелюбимия, 07 януари 2021 г.

10. Нов енергиен Лик на Свети Илия, даден от самия Него

11. Мисъл 94 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 11 януари 2021 г.

12. Мисъл 95 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 12 януари 2021 г.

13. Мисъл 96 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 13 януари 2021 г.

15. Част 11 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

16. Мисъл 97 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 16 януари 2021 г.

17. Нов енергиен Лик на Свети Константин Кирил Философ, даден от самия Него

18. Въпрос и отговор 154, Помощ и подкрепа

19. Мисъл 98 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Ланело, 19 януари 2021 г.

20. Мисъл 99 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Санат Кумара, 20 януари 2021 г.

21. Мисъл 100 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 21 януари 2021 г.

22. Напътствие от Господ Ланто, 22 януари 2021 г.

23. Въпрос и отговор 155, Молитвата на 23-то число

24. Нов енергиен Лик на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), даден от самия Него

26. Мисъл 101 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 26 януари 2021 г.

27. Мисъл 102 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 27 януари 2021 г.

28. Въпрос и отговор 156, Помощ-Подкрепа – допълнение 1

30. Мисъл 103 от Висшите Октави на Светлината, от Маха Чохан, 30 януари 2021 г.

Февруари 2021

01. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествената Свобода (при Господ Алфа), даден от самата Нея

02. Мисъл 104 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 02 февруари 2021 г.

10. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествената Свобода (при Господ Шива), даден от самата Нея

11. Напътствие от Богинята на Божествената Свобода (при Господ Алфа), 27 септември 2020 г.

12. Напътствие от Богинята на Божествената Свобода (при Господ Шива), 31 декември 2020 г.

16. Нов енергиен Лик на Порция, Богинята на Божественото Правосъдие, даден от самата Нея

17. Мисъл 105 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 17 февруари 2021 г.

18. Мисъл 106 от Висшите Октави на Светлината, от Госпо́дна Атина Палада, 18 февруари 2021 г.

19. Напътствие от Порция – Богиня на Божественото Правосъдие, 28 декември 2020 г.

21. Нов енергиен Лик на Владичица Клер, даден от самата Нея

22. Мисъл 107 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 22 февруари 2021 г.

24. Мисъл 108 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 23 февруари 2021 г.

25. Мисъл 109 от Висшите Октави на Светлината, от Моисей, 24 февруари 2021 г.

28. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, даден от самата Нея

Март 2021

01. Мисъл 110 от Висшите Октави на Светлината, от Конфуций, 01 март 2021 г.

03. Напътствие от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство и Покровителка на довеждане до успешен край на работата, която е добра от Господна гледна точка, От 05 януари 2021 г.

07. Нов енергиен Лик на Владика Иларион, даден от самия Него

10. Мисъл 111 от Висшите Октави на Светлината, от Орфей, 10 март 2021 г.

12. Напътствие от Владика Иларион, от 30 декември 2020 г.

Април 2021

01. Мисъл 112 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 01 април 2021 г.

03. Мисъл 113 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 03 април 2021 г.

04. Напътствие от Конфуций, от 04 април 2021 г.

05. Мисъл 114 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Мир, 05 април 2021 г.

11. Напътствие от Елохим Мир, от 05 април 2021 г.

18. Напътствие от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство и Покровителка на довеждане до успешен край на работата, която е добра от Господна гледна точка, от 07 април 2021 г.

25. Напътствие от Богинята на Божествената Мъдрост, от 25 април 2021 г.

26. Мисъл 115 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил, 26 април 2021 г.

Май 2021

01. Мисъл 116 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Иларион, 01 май 2021 г.

12. Мисъл 117 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Константин Кирил Философ, 12 май 2021 г.

14. Въпрос и отговор 157, Плащане на сметки и придобивания/покупки спрямо фазите на луната

15. Мисъл 118 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 15 май 2021 г.

17. Мисъл 119 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 17 май 2021 г.

25. Напътствие от Господ Иисус, част 1, от 05 май 2021 г.

19. Мисъл 120 от Висшите Октави на Светлината, от Моисей, 19 май 2021 г.

21. Мисъл 121 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Гавриил, 18 май 2021 г.

24. Мисъл 122 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 24 май 2021 г.

26. Мисъл 123 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Мир, 26 май 2021 г.

31. Мисъл 124 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 31 май 2021 г.

Юни 2021

1. Мисъл 125 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 01 юни 2021 г.

5. Мисъл 126 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 05 юни 2021 г.

12. Мисъл 127 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Иларион, 12 юни 2021 г.

14. Мисъл 128 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Майтрейя, 14 юни 2021 г.

15. Мисъл 129 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 15 юни 2021 г.

16. Мисъл 130 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 16 юни 2021 г.

18. Мисъл 131 от Висшите Октави на Светлината, от Госпо́дна Атина Палада, 18 юни 2021 г.

20. Мисъл 132 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 20 юни 2021 г.

21. Напътствие от Господ Иисус, част 2, от 21 юни 2021 г.

24. Мисъл 133 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 24 юни 2021 г.

25. Мисъл 134 от Висшите Октави на Светлината, от Будда Вайрочана, 25 юни 2021 г.

28. Мисъл 135 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 28 юни 2021 г.

29. Мисъл 136 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 29 юни 2021 г.

30. Мисъл 137 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Иларион, 30 юни 2021 г.

Юли 2021

1. Мисъл 138 от Висшите Октави на Светлината, от Гуан Ин, 01 юли 2021 г.

2. Мисъл 139 от Висшите Октави на Светлината, от Госпо́дна Атина Палада, 02 юли 2021 г.

3. Мисъл 140 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Майтрейя, 03 юли 2021 г.

4. Мисъл 141 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 04 юли 2021 г.

17. Мисъл 142 от Висшите Октави на Светлината, от Бабаджи, 17 юли 2021 г.

18. Мисъл 143 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 18 юли 2021 г.

19. Мисъл 144 от Висшите Октави на Светлината, от Гуан Ин – Богиня на Божественото Милосърдие и Състрадание, 19 юли 2021 г.

20. Мисъл 145 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 20 юли 2021 г.

31. Мисъл 146 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 31 юли 2021 г.

Август 2021

2. Мисъл 147 от Висшите Октави на Светлината, от Гуан Ин – Богиня на Божественото Милосърдие и Състрадание, 02 август 2021 г.

3. Мисъл 148 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 03 август 2021 г.

4. Мисъл 149 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 04 август 2021 г.

5. Мисъл 150 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 05 август 2021 г.

13. Мисъл 151 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 13 август 2021 г.

16. Мисъл 152 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимата Порция, 16 август 2021 г.

Септември 2021

15. Мисъл 153 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 15 септември 2021 г.

20. Мисъл 154 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 20 септември 2021 г.

Октомври 2021

2. Мисъл 155 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 02 октомври 2021 г.

3. Мисъл 156 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 03 октомври 2021 г.

4. Мисъл 157 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 04 октомври 2021 г.

8. Благослов и Послание-Картина от Единния Отец от 8 октомври 2021 г. по случай 11-я рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ

10. Мисъл 158 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 10 октомври 2021 г.

10. Ново съобщение от 10 октомври 2021 г., препоръка от Единния Отец

11. Обновеното Послание на Владика Мория от 22 юни 2010 г. "Нова вест".

11. Мисъл 159 от Висшите Октави на Светлината, от Гуан Ин – Богиня на Божественото Милосърдие и Състрадание, 11 октомври 2021 г.

12. Обновеното Послание на Прелюбимият Бабаджи от 6 юли 2010 г. "Учение относно труда".

12. Мисъл 160 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 12 октомври 2021 г.

13. Обновеното Послание на Прелюбимата Елена Ивановна от 12 юли 2010 г. "Времето на самоподготовката".

14. Обновеното Послание на Владика Сен Жермен от 13 юли 2010 г. "Ежедневно самоусъвършенстване".

15. Обновеното Послание на Госпо́дна Атина Палада от 14 юли 2010 г. "Постигане на Положителност".

16. Обновеното Послание на Пресвета Богородица от 16 юли 2010 г. "Подкрепа".

17. Обновеното Послание на Владика Кут Хуми от 20 юли 2010 г. "Начинът събитията на планетата да се осъществят по-благоприятно".

18. Обновеното Послание на Господ Майтрейя от 21 юли 2010 г. "Практически мерки относно преминаване от света на илюзията в Божествения свят".

23. Обновеното Послание на Господ Сурия от 23 юли 2010 г. "Помощ при превръщането на вашата отрицателна карма в Светлина и на вашата илюзорна част в Светлина".

24. Обновеното Послание на Владичица Клер от 28 юли 2010 г. "Препоръки относно четенето на Повелите на Виолетовия Пламък".

25. Обновеното Послание на Прелюбимият Ланело от 30 юли 2010 г. "Учение относно самоконтрола".

26. Обновеното Послание на Йоан Прелюбимият от 4 август 2010 г. "Учение относно правилната употреба на Словото".

27. Обновеното Послание на Владика Мория от 5 август 2010 г. "На добър час!".

28. Обновеното Послание на Прелюбимият Саратустра от 6 август 2010 г. "Отправете вашия пламък към Висшите октави на Светлината и го слейте с Божествения Огън!".

29. Обновеното Послание на Порция, Богиня на Божественото Правосъдие от 18 август 2010 г. "Подкрепа Свише относно осъществяване на Господната Милост да се испълняват вашите молби, желания и намерения".

30. Обновеното Послание на Гуан Ин, Богиня на Божественото Състрадание и Милосърдие от 19 август 2010 г. "Беседа относно правилното общуване помежду ви".

31. Обновеното Послание на Будда Вайрочана от 09 ноември 2010 г. "Информация относно работата, която ви предстои".

Ноември 2021

1. Мисъл 161 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 01 ноември 2021 г.

1. Обновеното Послание на Господ Санат Кумара от 22 ноември 2010 г. "Допълнителна информация".

2. Обновеното Послание на Госпо́дна Атина Палада от 27 ноември 2010 г. "Благославянето – кратко Учение".

3. Обновеното Послание на Госпо́дна Атина Палада от 22 юли 2010 г. "Привеждане в Хармония на отношенията с природата".

4. Обновеното Послание на Йоан Прелюбимият от 23 декември 2010 г. "Благославяне на храната".

5. Обновеното Послание на Господ Санат Кумара от 7 април 2011 г. "Логика на събитията".

6. Обновеното Послание на Владика Мория от 8 април 2011 г. "Важно упътване".

7. Обновеното Послание на Господ Сурия от 9 април 2011 г. "Денят на вашето Освобождение от мрежите на илюзията".

8. Обновеното Послание на Господ Шива от 10 април 2011 г. "Насочете своите мисли и чувства към Висшите октави на Светлината и поддържайте Съснанието си постоянно във връска с Висшите октави на Светлината".

9. Обновеното Послание на Прелюбимата Елена Ивановна от 11 април 2011 г. "Картината на Светлото Бъдеще".

10. Обновеното Послание на Прелюбимият Ланело от 12 април 2011 г. "Охрана от проявленията на илюзията".

11. Обновеното Послание на Владика Кут Хуми от 13 април 2011 г. "Лъч Надежда".

12. Обновеното Послание на Владика Серапис Бей от 14 април 2011 г. "Препоръки как по-лесно да се съхраните и еволюцията си успешно да продължите".

13. Обновеното Послание на Великият Божествен Направляващ от 15 април 2011 г. "Давайте допълнителна помощ на РАЙМА (Земята)".

14. Обновеното Послание на Господ Майтрейя от 16 април 2011 г. "Препоръка към моите ученици".

15. Обновеното Послание на Госпо́дна Атина Палада от 17 април 2011 г. "Промяна на начина на живот".

16. Обновеното Послание на Владика Мория от 18 април 2011 г. "Охранявайте своето съкровище и го употребявайте само когато е нужно да съхраните себе си и Живия Живот на тая планета".

17. Обновеното Послание на Госпо́дна Атина Палада от 15 юли 2011 г. "Приложение на Господното Правило всеки човек да е бес намеса в проявлението на свободната воля на другите хора, бес те категорично да са поискали и да са го помолили да го направи".

18. Обновен Стих-Напътствие 2 от 17 април 2013 г.

20. Обновен Стих-Напътствие 3 от 18 април 2013 г.

21. Обновен Стих-Напътствие 4 от 19 април 2013 г.

22. Обновен Стих-Напътствие 5 от 20 април 2013 г.

23. Обновен Стих-Напътствие 6 от 21 април 2013 г.

24. Обновен Стих-Напътствие 7 от 22 април 2013 г.

25. Обновен Стих-Напътствие 8 от 23 април 2013 г.

25. Мисъл 162 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 25 ноември 2021 г.

26. Обновен Стих-Напътствие 9 от 10 април 2013 г.

27. Обновен Стих-Напътствие 10 от 11 април 2013 г.

28. Обновен Стих-Напътствие 11 от 26 април 2013 г.

28. Мисъл 163 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 28 ноември 2021 г.

29. Обновен Стих-Напътствие 12 от 27 април 2013 г.

29. Мисъл 164 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 29 ноември 2021 г.

30. Обновен Стих-Напътствие 13 от 28 април 2013 г.

Декември 2021

1. Обновен Стих-Напътствие 14 от 29 април 2013 г.

1. Мисъл 165 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 01 декември 2021 г.

2. Обновен Стих-Напътствие 15 от 12 април 2013 г.

8. Мисъл 166 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, дадена по време на часа на Милостта на Пресвета Богородица, 08 декември 2021 г.

8. Обновен Стих-Напътствие 16 от 1 май 2013 г.

9. Мисъл 167 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 09 декември 2021 г.

9. Обновен Стих-Напътствие 17 от 2 май 2013 г.

10. Мисъл 168 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 10 декември 2021 г.

10. Обновен Стих-Напътствие 18 от 3 май 2013 г.

11. Мисъл 169 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 11 декември 2021 г.

11. Обновен Стих-Напътствие 19 от 4 май 2013 г.

13. Мисъл 170 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 13 декември 2021 г.

13. Обновен Стих-Напътствие 20 от 6 май 2013 г.

14. Мисъл 171 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 14 декември 2021 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 21 от 7 май 2013 г.

15. Мисъл 172 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 15 декември 2021 г.

15. Обновен Стих-Напътствие 22 от 8 май 2013 г.

16. Обновен Стих-Напътствие 23 от 9 май 2013 г.

17. Обновен Стих-Напътствие 24 от 10 май 2013 г.

18. Обновен Стих-Напътствие 25 от 11 май 2013 г.

19. Обновен Стих-Напътствие 26 от 12 май 2013 г.

20. Мисъл 173 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимата Порция, 20 декември 2021 г.

20. Обновен Стих-Напътствие 27 от 13 май 2013 г.

21. Обновен Стих-Напътствие 28 от 14 май 2013 г.

22. Обновен Стих-Напътствие 29 от 15 май 2013 г.

23. Обновен Стих-Напътствие 30 от 16 май 2013 г.

24. Мисъл 174 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 24 декември 2021 г.

27. Обновен Стих-Напътствие 31 от 17 май 2013 г.

28. Обновен Стих-Напътствие 32 от 18 май 2013 г.

29. Обновен Стих-Напътствие 33 от 19 май 2013 г.

30. Обновен Стих-Напътствие 34 от 20 май 2013 г.