Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2021 година

Януари 2021

1. Благослов на Единния Отец, 1 януари 2021 г.

3. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествената Мъдрост, даден от самата Нея

5. Мисъл 91 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, 05 януари 2021 г.

6. Мисъл 92 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 06 януари 2021 г.

7. Мисъл 93 от Висшите Октави на Светлината, от Йоан Прелюбимия, 07 януари 2021 г.

10. Нов енергиен Лик на Свети Илия, даден от самия Него

11. Мисъл 94 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 11 януари 2021 г.

12. Мисъл 95 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 12 януари 2021 г.

13. Мисъл 96 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 13 януари 2021 г.

15. Част 11 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

16. Мисъл 97 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 16 януари 2021 г.

17. Нов енергиен Лик на Свети Константин Кирил Философ, даден от самия Него

18. Въпрос и отговор 154, Помощ и подкрепа

19. Мисъл 98 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Ланело, 19 януари 2021 г.

20. Мисъл 99 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Санат Кумара, 20 януари 2021 г.

21. Мисъл 100 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 21 януари 2021 г.

22. Напътствие от Господ Ланто, 22 януари 2021 г.

23. Въпрос и отговор 155, Молитвата на 23-то число

24. Нов енергиен Лик на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), даден от самия Него

26. Мисъл 101 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 26 януари 2021 г.

27. Мисъл 102 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 27 януари 2021 г.