Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2020 година

Януари 2020

1. Благослов на Единния Отец за 2020 г., 1 януари 2020 г.

2. Нов енергиен Лик на Господ Иисус, даден от самия Него

Февруари 2020

4. Нов енергиен Лик на Пресвета Богородица, даден от самата Нея

16. Нов енергиен Лик на Господ Санат Кумара, даден от самия Него

Март 2020

1. Отговор на въпрос относно Мартениците