Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2020 година

Януари 2020

01. Благослов на Единния Отец за 2020 г., 1 януари 2020 г.

02. Нов енергиен Лик на Господ Иисус, даден от самия Него

Февруари 2020

04. Нов енергиен Лик на Пресвета Богородица, даден от самата Нея

16. Нов енергиен Лик на Господ Санат Кумара, даден от самия Него

Май 2020

01. Част 10 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

02. Новости в Първо утринно служение

03. Въпрос и отговор 146, Covid-19, Част 1

04. Въпрос и отговор 147, Covid-19, Част 2

05. Въпрос и отговор 148, Covid-19, Част 3

06. Новости във Вечерно Служение - преди сън

07. Новости в Начало на всяка работа в духовността

08. Новости в Духовна практика „Покаяние относно грешните мисли, чувства, слова и дела”

09. Новости в Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви”

10. Новости в Напътствието "Внимавайте със Слънцето!" дадено от Прелюбимия Хелиос на 27 юли 2019 г.

13. Нов енергиен Лик на Великият Божествен Направляващ, даден от самия Него

22. Новости в Помощ Свише в точно определен случай

25. Новости в Молитви по време на Служение

26. Пояснения към Молитви и Слово-формули

30. Нов енергиен Лик на Елохим Циклопей, даден от самия Него

Юни 2020

06. Нов енергиен Лик на Господ Мелхиседек, даден от самия Него

08. Напътствие от Господ Мелхиседек

09. Мисъл 1 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Рафаил, 09 юни 2020 г.

10. Нов енергиен Лик на Архангел Рафаил, даден от самия Него

11. Напътствие от Архангел Рафаил

12. Мисъл 2 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 12 юни 2020 г.

13. Мисъл 3 от Висшите Октави на Светлината, от Будда Амитабха, 13 юни 2020 г.

14. Въпрос и отговор 149, Как да спрем да осъждаме

15. Нов енергиен Лик на Архангел Михаил, даден от самия Него

16. Мисъл 4 от Висшите Октави на Светлината, от Пророк Мохамед, 16 юни 2020 г.

17. Мисъл 5 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Циклопей, 17 юни 2020 г.

18. Мисъл 6 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Серапис Бей, 18 юни 2020 г.

19. Мисъл 7 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Сен Жермен, 19 юни 2020 г.

20. Мисъл 8 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 20 юни 2020 г.

21. Мисъл 9 от Висшите Октави на Светлината, от Гуан Ин, 21 юни 2020 г.

22. Мисъл 10 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествената Свобода, 22 юни 2020 г.

23. Мисъл 11 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествената Мъдрост, 23 юни 2020 г.

24. Мисъл 12 от Висшите Октави на Светлината, от госпожа Теософия, 24 юни 2020 г.

25. Мисъл 13 от Висшите Октави на Светлината, от Елена Ивановна (Рьорих), 25 юни 2020 г.

26. Мисъл 14 от Висшите Октави на Светлината, от Ланело, 26 юни 2020 г.

27. Мисъл 15 от Висшите Октави на Светлината, от Хелиос, 27 юни 2020 г.

28. Нов енергиен Лик на Прелюбимият Бабаджи, даден от самия Него

29. Напътствие от Бабаджи

30. Мисъл 16 от Висшите Октави на Светлината, от Константин Кирил Философ, 30 юни 2020 г.

Юли 2020

01. Мисъл 17 от Висшите Октави на Светлината, от Конфуций, 01 юли 2020 г.

02. Мисъл 18 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 02 юли 2020 г.

03. Мисъл 19 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Рама, 03 юли 2020 г.

04. Мисъл 20 от Висшите Октави на Светлината, от Моисей, 04 юли 2020 г.

05. Нов енергиен Лик на Моисей, даден от самия Него

06. Напътствие от Моисей, 04 юни 2020 г.

07. Мисъл 21 от Висшите Октави на Светлината, от Бабаджи, 07 юли 2020 г.

08. Мисъл 22 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Георги Победоносец, 06 юли 2020 г.

09. Мисъл 23 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Илия, 09 юли 2020 г.

10. Мисъл 24 от Висшите Октави на Светлината, от Орфей, 10 юли 2020 г.

11. Нов енергиен Лик на Орфей, даден от самия Него

12. Напътствие от Орфей, 12 юли 2020 г.

13. Мисъл 25 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Ланто, 05 юли 2020 г.

14. Мисъл 26 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 14 юни 2020 г.

15. Мисъл 27 от Висшите Октави на Светлината, от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), 06 юни 2020 г.

16. Мисъл 28 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Иван Рилски Чудотворец, 07 юни 2020 г.

17. Мисъл 29 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Мелхиседек, 08 юни 2020 г.

18. Мисъл 30 от Висшите Октави на Светлината, от Джуал Кхул, 18 юли 2020 г.

19. Нов енергиен Лик на Джуал Кхул, даден от самия Него

20. Напътствие от Владика Джуал Кхул, 18 юли 2020 г.

21. Мисъл 31 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Гавриил, 10 юни 2020 г.

22. Мисъл 32 от Висшите Октави на Светлината, от Саратустра, 11 юни 2020 г.

23. Мисъл 33 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествената Мъдрост, 23-ти юли 2020 г.

24. Мисъл 34 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 24 юли 2020 г.

25. Нов енергиен Лик на Прелюбимата Елена Ивановна (Рьорих), даден от самата Нея

26. Мисъл 35 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Кришна, 15 юни 2020 г.

27. Въпрос и отговор 150, Изневярата

28. Мисъл 36 от Висшите Октави на Светлината, от Йоан Кръстител, 28 юни 2020 г.

29. Мисъл 37 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 29 юли 2020 г.

30. Мисъл 38 от Висшите Октави на Светлината, от Йоан Прелюбимият, 29 юни 2020 г.

31. Напътствие от Прелюбимата Елена Ивановна (Рьорих), 25 юли 2020 г.

Август 2020

01. Нов енергиен Лик на Конфуций, даден от самия Него

02. Мисъл 39 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 02 август 2020 г.

03. Мисъл 40 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Рама, 03 август 2020 г.

04. Мисъл 41 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Майтрейя, 04 август 2020 г.

05. Мисъл 42 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 05 август 2020 г.

06. Нов енергиен Лик на Прелюбимият Ланело, даден от самия Него

07. Мисъл 43 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Алфа, 31 юли 2020 г.

08. Мисъл 44 от Висшите Октави на Светлината, от Госпо́дна Атина Палада, 08 август 2020 г.

09. Мисъл 45 от Висшите Октави на Светлината, от Присъствие на Единния, 09 август 2020 г.

10. Мисъл 46 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Гавриил, 10 август 2020 г.

11. Мисъл 47 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 11 август 2020 г.

12. Мисъл 48 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 20 юли 2020 г.

13. Мисъл 49 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 13 август 2020 г.

14. Нов енергиен Лик на Госпожа Теософия, даден от самата Нея

15. Напътствие от Пресвета Богородица, 11 август 2020 г.

18. Мисъл 50 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Санат Кумара, 18 август 2020 г.

20. Мисъл 51 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 20 август 2020 г.

21. Напътствие от Господ Шива, 20 август 2020 г.

22. Мисъл 52 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 21 август 2020 г.

23. Нов енергиен Лик на Владика Сен Жермен, даден от самия Него

26. Мисъл 53 от Висшите Октави на Светлината, от Бабаджи, 26 август 2020 г.

28. Мисъл 54 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Йоан Кръстител, 28 август 2020 г.

29. Допълнение към Посланието на Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

30. Нов енергиен Лик на Владика Кут Хуми, даден от самия Него

31. Мисъл 55 от Висшите Октави на Светлината, от Маха Чохан, 30 август 2020 г.

31. Мисъл 56 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Илия, 31 август 2020 г.

Септември 2020

01. Мисъл 57 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Алфа, 01 септември 2020 г.

02. Мисъл 58 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 02 септември 2020 г.

03. Мисъл 59 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Орфей, 03 септември 2020 г.

03. Новости в Духовна практика „Помощ на нашата планета”

04. Мисъл 60 от Висшите Октави на Светлината, от Присъствие на Единния, 04 септември 2020 г.

06. Нов енергиен Лик на Владика Мория, даден от самия Него

7. Мисъл 61 от Висшите Октави на Светлината, от Будда Вайрочана, 07 септември 2020 г.

08. Мисъл 62 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил и от Пресвета Богородица, 8 септември 2020 г.

09. Мисъл 63 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 09 септември 2020 г.

10. Напътствие от Господ Шива, 09 септември 2020 г.

11. Мисъл 64 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 11 септември 2020 г.

12. Нов енергиен Лик на Вселенският Будда, даден от самия Него

13. Напътствие от ВСЕЛЕНСКИЯ БУДДА, 12 септември 2020 г.

14. Мисъл 65 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 14 септември 2020 г.

15. Мисъл 66 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Серапис Бей, 06 септември 2020 г.

16. Мисъл 67 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Иларион, 16 септември 2020 г.

17. Мисъл 68 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 17 септември 2020 г.

18. Въпрос и отговор 151, Пророчествата

20. Нов енергиен Лик на Владичица Нада, даден от самата Нея

21. Напътствие от Владичица Нада, 21 септември 2020 г.

22. Въпрос и Отговор относно Титлата на Мелхиседек

24. Мисъл 69 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 24 септември 2020 г.

26. Мисъл 70 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Мелхиседек, 26 септември 2020 г.

27. Нов енергиен Лик на Прелюбимата Гуан Ин, даден от самата Нея

28. Напътствие от Гуан Ин, 28 септември 2020 г.

29. Мисъл 71 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Мир, 29 септември 2020 г.

30. Въпрос и отговор 152, Благодарене на Висшите Същества на Светлината

Октомври 2020

02. Мисъл 72 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Алфа, 02 октомври 2020 г.

03. Мисъл 73 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Джуал Кхул, 03 октомври 2020 г.

04. Нов енергиен Лик на Архангел Гавриил, даден от самия Него

18. Нов енергиен Лик на Господ Кришна, даден от самия Него

19. Дар – Благослов на Единния Отец по случай 10-я рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ от 8 октомври 2020 г.

24. Мисъл 74 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 24 октомври 2020 г.

25. Нов енергиен Лик на Йоан Прелюбимия, даден от самия Него

Ноември 2020

01. Нов енергиен Лик на Прелюбимият Саратустра, даден от самия Него

02. Напътствие от Прелюбимият Саратустра, 02 юни 2020 г.

03. Мисъл 75 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 02 ноември 2020 г.

04. Мисъл 76 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 04 ноември 2020 г.

05. Мисъл 77 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 05 ноември 2020 г.

06. Мисъл 78 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 06 ноември 2020 г.

07. Нов енергиен Лик на Будда Вайрочана, даден от самия Него

08. Напътствие от Будда Вайрочана, 07 май 2020 г.

09. Мисъл 79 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил, 08 ноември 2020 г.

14. Мисъл 80 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 12 ноември 2020 г.

15. Нов енергиен Лик на Падма Самбхава, даден от самия Него

16. Напътствие от Падма Самбхава, 14 май 2020 г.

22. Нов енергиен Лик на Будда Амитабха, даден от самия Него

29. Нов енергиен Лик на Свети Йоан Кръстител, даден от самия Него

Декември 2020

01. Мисъл 81 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Йоан Кръстител, 30 ноември 2020 г.

04. Мисъл 82 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Гавраил, 04 декември 2020 г.

06. Нов енергиен Лик на Свети Георги Победоносец, даден от самия Него

10. Послание-Картина - Дар от Единния Отец по случай 10-годишнината на сайт ЕДИНЕНИЕ.

11. Въпрос и отговор 153, Иисус чий син е?

12. Мисъл 83 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 10 декември 2020 г.

16. Нов енергиен Лик на Великата Майка на Света, даден от самата Нея

17. Мисъл 84 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 13 декември 2020 г.

21. Мисъл 85 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 21 декември 2020 г.

22. Мисъл 86 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Ланто, 22 декември 2020 г.

23. Мисъл 87 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 23 декември 2020 г.

24. Мисъл 88 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 24 декември 2020 г.

28. Нов енергиен Лик на Свети Иван Рилски Чудотворец, даден от самия Него

29. Мисъл 89 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Клер, 29 декември 2020 г.

30. Мисъл 90 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Иларион, 30 декември 2020 г.