Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2020 година

Януари 2020

1. Благослов на Единния Отец за 2020 г., 1 януари 2020 г.

2. Нов енергиен Лик на Господ Иисус, даден от самия Него

Февруари 2020

4. Нов енергиен Лик на Пресвета Богородица, даден от самата Нея

16. Нов енергиен Лик на Господ Санат Кумара, даден от самия Него

Март 2020

1. Отговор на въпрос относно Мартениците

Май 2020

1. Част 10 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

2. Новости в Първо утринно служение

3. Въпрос и отговор 146, Covid-19, Част 1

4. Въпрос и отговор 147, Covid-19, Част 2

5. Въпрос и отговор 148, Covid-19, Част 3

6. Новости във Вечерно Служение - преди сън

7. Новости в Начало на всяка работа в духовността

8. Новости в Духовна практика „Покаяние относно грешните мисли, чувства, слова и дела”

9. Новости в Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви”

10. Новости в Посланието "Внимавайте със Слънцето!" дадено от Прелюбимия Хелиос на 27 юли 2019 г.

13. Нов енергиен Лик на Великият Божествен Направляващ, даден от самия Него

22. Новости в Помощ Свише в точно определен случай

25. Новости в Молитви по време на Служение

26. Пояснения към Молитви и Слово-формули