Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2016 година

Януари 2016

1. Благослов от Присъствие на Единния

1. Послание-Картина 204 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7. Послание-Картина 205 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14. Послание-Картина 206 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

22. Послание-Картина 207 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

31. Послание-Картина 208 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Февруари 2016

7. Послание-Картина 209 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12. 109-ти Стих-Напътствие

13. 110-ти Стих-Напътствие

13. Послание-Картина 210 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14. 111-ти Стих-Напътствие

15. 112-ти Стих-Напътствие

16. 113-ти Стих-Напътствие

17. 114-ти Стих-Напътствие

18. Послание-Картина 211 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

18. 115-ти Стих-Напътствие

18. Новости в Първо утринно Служение

19. 116-ти Стих-Напътствие

20. 117-ти Стих-Напътствие

21. 118-ти Стих-Напътствие

22. 119-ти Стих-Напътствие

23. 120-ти Стих-Напътствие

24. 121-ти Стих-Напътствие

25. 122-ти Стих-Напътствие

26. 123-ти Стих-Напътствие

27. 124-ти Стих-Напътствие

28. 125-ти Стих-Напътствие

28. Послание-Картина 212 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

29. 126-ти Стих-Напътствие

Март 2016

1. 127-ти Стих-Напътствие

2. 128-ти Стих-Напътствие

3. 129-ти Стих-Напътствие

3. Послание-Картина 213 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

4. 130-ти Стих-Напътствие

5. 131-ти Стих-Напътствие

6. 132-ти Стих-Напътствие

6. Ново Съобщение

7. 133-ти Стих-Напътствие

8. 134-ти Стих-Напътствие

9. 135-ти Стих-Напътствие

9. Послание-Картина 214 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

9. Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии
Присъствие на Единния, 4 март 2016 г.

10. 136-ти Стих-Напътствие

11. Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена

18. Послание-Картина 215 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Послание-Картина 216 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Работа в духовността в група, Госпо́дна Атина Палада, 23 март 2016 г.

24. 137-ти Стих-Напътствие

25. 138-ти Стих-Напътствие

26. 139-ти Стих-Напътствие

27. 140-ти Стих-Напътствие

28. 141-ти Стих-Напътствие

29. 142-ти Стих-Напътствие

30. 143-ти Стих-Напътствие

30. Послание-Картина 217 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Април 2016

1. Въпрос и отговор относно 5-те Правила-Напътствия

7. Послание-Картина 218 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17. Послание-Картина 219 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Послание-Картина 220 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Послание-Картина 220 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Май 2016

1. Послание-Картина 221 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

6. Послание-Картина 222 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

11. Послание-Картина 223 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17. Послание-Картина 224 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

18. Ново съобщение от 18 май 2016 г

19. Ново съобщение от 19 май 2016 г

23. Послание-Картина 225 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Юни 2016

14. Послание-Картина 226 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

20. Послание-Картина 227 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27. Послание-Картина 228 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

28. Новости в Посланието от 22 юли 2010 г. от Госпо́дна Атина Палада

Юли 2016

4. Послание-Картина 229 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

10. Послание-Картина 230 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17. Послание-Картина 231 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Послание-Картина 232 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Август 2016

10. Послание-Картина 233 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14. Послание-Картина 234 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17. Послание-Картина 235 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Послание-Картина 236 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

31. Послание-Картина 237 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Септември 2016

1. Послание-Картина 238 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8. Послание-Картина 239 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

9. Новости в Духовна практика „Помощ на нашата планета”

14. Послание-Картина 240 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Послание-Картина 241 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

24. Новости в Благослов на родител към неговите деца

28. Новости в Молитвите

Октомври 2016

2. Послание-Картина 242 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

3. Послание-Картина 243 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8. Честит 6-ти рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, Присъствие на Единния

14. Послание-Картина 244 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23. Послание-Картина 245 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Ноември 2016

3. Послание-Картина 246 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8. Послание-Картина 247 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8. Новости в Молитвата към Архангел Михаил да ни охранява по всяко време

11. Послание-Картина 248 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

16. Послание-Картина 249 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

21. Въпроси и отговори относно 5-те Правила-Напътствия

27. Послание-Картина 250 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

Декември 2016

1. Послание-Картина 251 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

10. Послание-Картина 252 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17. Послание-Картина 253 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

24. Послание-Картина 254 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

25. Нова подчаст в Напътствия: Въпроси от Росица Авела и отговорите, дадени от Присъствие на Единния Отец в дните около и на лятното и зимното слънцестоене и пролетното и есенното равноденствие (това вече е в част Учение)

25. Въпрос и отговор 1, „Парàта в питата на Бъдни вечер”

30. Въпрос и отговор 2, „Най-важното за тези времена”

30. Новости в Първо Утринно Служение

30. Новости във Вечерното Служение

31. Въпрос и отговор 3, Опрощаване на първородния грях

31. Новости в Духовна практика „Прошка с ближния”