Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”

Тази Духовна практика бе дадена от Присъствие на Единния първоначално в рамките на някои от отговорите на въпроси, изпращани до сайт ЕДИНЕНИЕ и публикувани в част Учение. Тя се състои от 3 части, които могат да се практикуват и самостоятелно – „Покаяние с 3 стъпки”, „Прошка с 3 стъпки” и „Благодарствено Слово към Единния Отец”. Най-добър резултат обаче се получава, когато и трите се правят една след друга в дадената по-долу последователност.

Покаяние с 3-те стъпки

1) Покайвам се, Господи, от все сърце и душа
за всичко, което съгреших, че така се подредих
и .......... (описва се какво се е случило).

2) Аз .........(малкото име) изисквам, искрено искам и моля
за прошка и за помощ Свише
да спра вече така да греша!

(На това място човек изрича „Покайвам се, Мили Татко Единни.” и се поспира за известно време да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

3) Благодаря Ти, Мили Татко Единни, от все сърце и душа
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

(Изрича се с Радост най-голяма, от все сърце и душа.)

Прошка с 3-те стъпки

1) Господи, аз ........ (малкото име)
прощавам на моята илюзорна част и/или на илюзорната част на ........
(Изрича се името на друг човек или хора, които са вредоносни по някакъв начин.),
прощавам и на всичките й/им помагачи, помощници и подстрекатели,
прощавам и на всички останали същности, действащи вредоносно.
Прощавам им на всички тях
blue-dotс каквито и вредоносни за мен/нас функции да са,
blue-dotот които и мрежи на илюзията да са,
blue-dotот колкото и степени да са
blue-dotи от колкото и нива едно зад друго да са.
Прощавам също и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа всичко вредоносно, което са ми/ни причинили досега и което ми/ни причиняват в този момент, а също и всичко вредоносно, което евентуално решат да ми/ни причиняват занапред!

2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги, и във всички времена!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя те от все сърце и душа!

 

Относно Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки” като цяло или относно някоя от нейните 3 части, може да намерите информация и в следните Въпроси и отговори в част Учение на сайт ЕДИНЕНИЕ:

23. Отказ от насилие и „Прошка с 3-те стъпки”
37. Кога човек поема чужда карма
38. Моментът на излизане на кармата за отработване
44. Какво да се направи, когато някой почувства нещо недобро, докато извършва Духовната практика „Прошка”
48. Кога Прошката е качествено направена
52. Почерпка насила
55. Когато се удари животно на пътя – Покаяние с 3-те стъпки и 3 условия за безопасно пътуване
58. Освобождаване от чуждо присъствие в мислите и чувствата
62. Прошка с 3-те стъпки за самия себе си
63. Достигане на определен праг от процентите на отработена карма
64. Възстановяване на отнетата от членовете на собственото семейство енергия
73. Редуциране на илюзорната част
74. Помощници, подстрекатели и помагачи
76. На 100% в Светлинната мрежа
78. Ключът за постигане на кармична чистота и Как да разберем, че нещо грешим
80. Допълнение към „Прошка с 3-те стъпки”, Има ли разлика при изричането на 1-ва стъпка на Прошката по отношение на хората, които са в Светлинната мрежа и тези от различните мрежи на илюзията?
86. Завръщане в Светлинната мрежа