Благослов на родител към неговия син
Прелюбимата Атина Палада, 19 юни 2012 г.

Господи, аз …….. (малкото име)

благославям моя син ………………. (малкото име)

със следния Благослов:

 

Благославям го с моя майчин/бащин Благослов

blue-dotда напредва по Пътя към Отца,

blue-dotда пребъдва в Новия Ред на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Баланс и Хармония,

Истина, Правда и Добро,

Вяра, Надежда и Любов,

Радост, Мир и Свобода,

Милост, Кротост и Благост,

Приемане, Честност и Доблест

blue-dotи да пребъдва в пълна Чистота на всичките си тела, на всички нива!

 

Благославям го да бъде Господната Свята Воля за него през днешния ден!

Благославям го да бъде най-доброто според Промисъла Свише за него

в неговия живот занапред!

Благославям го делата му да са доброплодотворни от Господна гледна точка в и за Светлинната мрежа на планетата Земя!

Благославям го да изпълни успешно задачите на своя жизнен план относно

еволюционното му развитие в Светлинната мрежа

и Служението му в полза и за Добруването на Живия Живот!

Благославям го с този благослов

и му отдавам сега, за този благослов,

майчината/бащината ми Любов!

 

Отдавам и на Теб, Господи, моята Благодарност и Божествена Любов!

Аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

aко такава е Твоята Воля,

да приумножиш този мой майчин/бащин Благослов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!