Благослов на родител към неговата дъщеря
Прелюбимата Атина Палада, 19 юни 2012 г.

Господи, аз …….. (малкото име)

благославям моята дъщеря ………………. (малкото име)

със следния Благослов:

 

Благославям я с моя майчин/бащин Благослов

blue-dotда напредва по Пътя към Отца,

blue-dotда пребъдва в Новия Ред на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Баланс и Хармония,

Истина, Правда и Добро,

Вяра, Надежда и Любов,

Радост, Мир и Свобода,

Милост, Кротост и Благост,

Приемане, Честност и Доблест

blue-dotи да пребъдва в пълна Чистота на всичките си тела, на всички нива!

 

Благославям я да бъде Господната Свята Воля за нея през днешния ден!

Благославям я да бъде най-доброто според Промисъла Свише за нея

в нейния живот занапред!

Благославям я делата й да са доброплодотворни от Господна гледна точка в и за Светлинната мрежа на планетата Земя!

Благославям я да изпълни успешно задачите на своя жизнен план относно

еволюционното й развитие в Светлинната мрежа

и Служението й в полза и за Добруването на Живия Живот!

Благославям я с този благослов

и й отдавам сега, за този благослов,

майчината/бащината ми Любов!

 

Отдавам и на Теб, Господи, моята Благодарност и Божествена Любов!

Аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

aко такава е Твоята Воля,

да приумножиш този мой майчин/бащин Благослов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!