Съобщение

6 март 2016 г.

Скъпи приятели, тъй като Посланията-Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината” в част „Работа в духовността” на сайт ЕДИНЕНИЕ вече са над двеста, Господ Санат Кумара препоръча, че е най-добре да се гледат на два пъти, приблизително по равно, в два поредни дни, всеки път след качване на сайта на новото Послание-Картина.

Росица Авела