Съобщение от 4 декември 2014 г.

Скъпи, мили приятели, нашият Отец Небесен ми каза в днешния ден да поставя на сайт ЕДИНЕНИЕ следното съобщение:

„Търсят се Светли Души, хора с отлично владеене на френски, немски и английски език за проверка и актуализация – коригиране и допълнение на съществуващите преводи и за новите преводи, които предстоят да се правят на сайт ЕДИНЕНИЕ на тези три езика.”

Моля тези, които желаят да се включат и да работят по тази Свише отредена програма, да напишат координати за обратна връзка тук.

Благодаря ви за помощта!

Росица Авела

Светлина и Любов, Радост, Мир и Хармония!