Практиката на Белия Път

Господ Сурия

26 март 2013 г.
Обновено от Господ Сурия на 26 август 2020 г.

АС СЪМ Сурия.

Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още едно Послание на вас, устремените към Светлината Божии чеда, с което да получите моята подкрепа в тия уникални времена, в които сте се въплътили сега!

В това Послание ще расширя и допълня Практиката на Белия Път, която ви дадох в едно от своите предишни Послания*, та да ви е в помощ още повече в предстоящите времена.

Усилвам тая духовна практика със своята енергия тук и сега! И я правя още по-мощна!

В предходното Ми Послание ви рекох да си представяте Бял Път, който води право напред и нагоре към Божествените висини. И че в края на Пътя, горе в далечината, стои вашият Учител на Небесата от Йерархията на Светлината, който ви подканя да се отправите по Пътя към Него. И ви рекох как всяка сутрин, ставайки, би било добре да си представяте тоя Път и да поискате помощта на своя Учител, та да вървите по него прес целия ден, бес да се отклонявате, бес да спирате и бес да се връщате надолу. А след това сърдечно да му поблагодарите, че ви помага и подкрепя и Божествената си Любов да Му отправите, от все сърце и душа.

Сега ще допълня тая ваша представа.

Когато притворите очи и видите тоя Бял Път пред вас, си представете, че от едната му страна има исключително дълбока пропаст с буйна река на дъното, а от другата му страна има високи, отвесни канари, надвиснали над него, по които не можете да се качите.

Така че на вас ви остава едно единствено нещо – да продължите да се качвате, тъй като зад вас, надолу, е пълен мрак и студ, и глад. А пред вас, нагоре по Пътя, се растила ярката Светлина, Топлина и Божествена храна, която храни всичките ви тела, докато вървите напред. Господната Светлина ви обгръща с всеобхватната, бес каквито и да са условия и бескористна Любов – Любовта на Отца, а Топлината идва от Любовта, бликаща от сърцето на вашия Учител към вас.

И ако някой ви зове, който и да е той, опитвайки се да ви върне назад в мрака или да ви отклони встрани, там някъде от другата страна на пропастта, дори и да ви каже, че има мост и винаги може да се върнете по него след това на своя Път, вие трябва да сте наясно, че основата на тоя мост вече е подкопана от времето и колкото и сдрав да ви се струва, всеки момент може да се срине в пропастта. И ако сте прескочили по него с намерението да е краткотраен престоя ви отсреща, може да си останете там. Поради това продължете по вашия Път, сдраво стъпили на него и движейки се само напред и нагоре. Понеже това е вашето единствено спасение в момента.

Всеки път, когато някой поиска нещо от вас, а сърцето ви се свие, вместо да е в радостта, усещайки капана на илюзията, притворете очи и си представете картината, която ви обрисувах. И поканете, искрено поискайте и помолете своя Учител и Висшата си Част да помогнат това, което решите, да бъде най-доброто и правилно от Господна гледна точка решение в тоя момент. И ще получите помощта, та да продължите успешно напред.

Когато ви стане смутно на сърцето или когато се поколебаете дали е правилно да направите това, към което ви подтикват, това е сигнал моментално да усилите вниманието си! Всеки път, когато почувствате болка или стягане, или тежест в гърдите, или болка в слънчевия сплит или където и да е по вашите тела, или когато почувствате каквото и да е нерасположение, докато се намирате в някоя ситуация, това е сигнал особено много да внимавате и веднага, бес никакво бавене, да предприемете спешни мерки да прекъснете тая ситуация или да я напуснете и да продължите по своя Път.

А след като продължите, си представете, че по-нататък по Пътя от едната му страна високите отвесни скали свършват и се открива равнина, покрита със зелена тревица, мамеща да потичате радостно боси по нея, а след това да си полегнете да отпочинете. Но това вече е по-фин капан на илюзията, приготвен по отношение на тия, които напреднат по Пътя. Понеже, макар да е равно и със свежа тревица, само след няколко крачки встрани под тая тревица се крие дълбоко тресавище, което е в състояние много лесно да ви погълне исцяло.

Така че какво решавате, прелюбими? Преценете сами какво ще ви се случи, ако тръгнете наляво или надясно, или назад. Ето така е и с вашите решения в живота. Има множество варианти как да кривнете от Пътя. И виждате, че от няколкото варианта на решения, които имате, само единият от тях води право към целта и към вашето спасение и продължение на еволюцията ви. Всички останали са опасни и пагубни в една или друга степен по отношение на вашите души и ефекта от тях е все един и същ.

Поради това бъдете бдителни и будни, и всеки път, когато ви предстои да решавате относно нещо в живота, също си представяйте тая картина и поканете, искрено поискайте и помолете помощ да ви се даде от Висшата ви Част, от вашия Учител от Светлинната мрежа, а също и от Мен, и от другите Висши Същества на Светлината. Ас също ще помогна, ако ме поканите на помощ, да ви се даде Господно ръководство, та да постъпите правилно – по тоя начин, който осигурява продължаването на вашето придвижване напред и нагоре.

Това е поредният ключ, инструмент, спасително въже, както искате го наречете, който ви се дава, та да се спасите и еволюцията си да продължите. А именно – когато поискате помощ, да може да ви се даде, та решенията ви винаги да са най-добрите и правилни от Божествена гледна точка решения в живота и така успешно да продължите, напред и нагоре по Пътя.

А по тоя Път може да вървите и двамина, и неколцина, та да се подкрепяте, да си помагате и да се насърчавате един другиго, да продължите. Тогава Пътят ще ви бъде по-лек. И ако някой от вас се подхлъзне, ще има веднага кой да го подхване и да му помогне. А ако някой се умори, ще има кой да му предложи своето рамо, да се облегне на него, докато се въстанови, продължавайки да върви, вместо да спира да почива и така да изостане във времето.

Понеже във вашите преходни времена, едно време много скоро и бърже се сменя с друго време и вие трябва винаги да се придвижвате напред и да бъдете в крак с новото време, което е дошло, и да внимавате това ваше придвижване да става бес да се бавите, тъй като може да останете в старото време!

Поради тая причина това е моята втора, също много важна препоръка към вас – да откриете своите спътници и другари по Пътя и съвместно да продължите напред, откъдето вашите Учители от Йерархията на Светлината ви подканят и където е вашият Небесен Отец, който ви чака у Дома.

И когато който и да е от вас насаме покани, искрено поиска и помоли помощ Свише да се даде на някой от групата или на цялата група и покани на помощ Учителите на всинца ви, те се включват и дават помощта си, и тая помощ е приумножена, вместо човек да получава помощ единствено от своят Учител по Пътя си, ако се придвижва сам и в тоя момент на помощ го покани. А когато всеки от съвместно придвижващите се направи същото насаме, тогава приумножението на помощта, която се дава Свише, е многократно по-голямо – от съвсем друг порядък.

Ас повторих неща, които са давани и преди, но са много важни, а освен това добавих още нещо към старото и го надградих, та да обърна вниманието ви отново към него, да опресня вашата памет и да го расширя и подсиля, с цел да се усили вашият устрем и желание да продължите напред, като употребявате и тоя помощен инструмент, който сега ви се дава.

Когато испълнявате Практиката на Белия Път, вие установявате контакт и с Мен, тъй като ас ви я дадох и я допълних сега. Поради това вие ще получавате помощ и от Мен, освен от своя Учител, когато каните, искрено искате и молите помощ Свише да ви се даде на вас, на някой от вашите спътници и на цялата ви група. Така помощта още един път ще се приумножи.

Както виждате, ние правим всичко, което може да бъде направено, та да успеете да оцелеете, докато преминавате от един етап към следващия, в своя растеж. И ас искрено се надявам, че това наистина ще се случи.

АС СЪМ Сурия, с цялата си Любов към всички вас, които вървите по Белия Път.

 

линия

* Посланието на Господ Сурия от 9 април 2011 г.
Виж и Мисъл 286

 

 

картина