Най-добрите действия са превантивните действия и навременните действия
и ас ви ги препоръчвам!

Госпо́дна Атина Палада

10 май 2012 г.
Обновено от Госпо́дна Атина Паладана на 15 януари 2021 г. и на 04 март 2022 г.

АС СЪМ Атина Палада. Дойдох да подкрепя всички хора с Живи, Светли и Чисти Души и най-вече тия от вас, които правите всичко, което е по вашите сили. Понякога обаче още малко ви е нужно, та да успеете да се справите със своите илюзорни мисли, чувства и проявления, които много повече ви обливат от момента, в който решително стъпите на Пътя към Бога и Господа. И когато почувствате, че ви е трудно, понеже понякога става така, че колкото и да се стараете, накрая се проваляте, и отново, и отново ви обливат отрицателни мисли и чувства, и ви овладяват старите, а и нови страхове и други отрицателни състояния на съзнанието, и старите ви вредни навици се активират отново с още по-голяма сила, а се появяват и нови, относно които сте били и бес най-слабото понятие, че са част от вашата същност, ви остава само да се обърнете към Небесата и смирено да поканите, искрено да поискате и да помолите Господа подкрепа и помощ Свише да ви се дадат.

Това е много по-добро, отколкото да се ядосвате или да ви обливат съжаления, че не сте успели да се справите със себе си и тоя път. Понеже всяка отрицателна мисъл, чувство и слово, които се появяват във вас и ви подтикват да ги проявите, влагат вашата Божествена енергия в света на илюзията и подхранват илюзорната ви част – вашето его, което толкова желаете да успявате да държите под контрола на вашата Божествена същност.

Прелюбими, това е Господно Правило (Закон), относно Проявлението, което действа от хилядолетия спрямо учениците във всички духовни школи, в които учениците биват обучавани на Божествената и Господната наука и получават своите Посвещения. Това Правило (Закон) сега действа и спрямо вас.

Вече научихте, че с повишаването на вибрациите на планетата цялото човечество преминава своите посвещения – всеки там, където живее, и всеки човек, който желае да отработи в себе си своите илюзорни проявления, всеки ден и всеки час държи тестове. А вие, които стъпихте на Пътя на Посвещенията, при вас тоя процес на кармично почистване тече много по-силно. Всички ваши качества се появяват на повърхността и стават по-силни! На вас ви се налага да прилагате многократно по-големи усилия да се справите със своята илюзорна част, която се проявява много по-силно в условията на нейното ускорено редуциране. Обаче и вашето придвижване по Пътя е многократно ускорено и вие много по-скоро можете да стигнете до по-висока степен на своята Осъснатост и да достигнете до по-висше ниво на духовното си усъвършенстване.

Вие сами себе си преоткривате и научавате все повече относно своята същност, отработвана в много и много въплъщения подред. По силата на Господното Правило (Закон) относно Проявлението, както вече ви упоменах, се подсилват всички ваши качества, та да могат да се проявят и да се покажат на повърхността по начин, който да ви улесни да осъснаете тяхното присъствие във вас и да ви подтикне да пожелаете да превърнете в Светлина отрицателните и да почнете активно да проявявате положителните. Понеже действието на това Правило (Закон) се простира и върху всички отработени от вас до момента Божествени Качества и Добродетели, които също стават многократно по-силни и се проявяват мощно във вашия живот.

Всичко това се приветства във Висшите ефирни октави на Светлината и се отделя и ви се дава много повече енергия, и ви се помага доста по-често и повече от Висшите Същества на Светлината, когато поискате помощ и/или подкрепа. Понеже, когато вие успеете да овладеете своето его и успеете да пребивавате в състояние на вътрешен Мир, Хармония и Покой, вие сте в състояние да съграждате ново, щастливо бъдеще в тоя свят, в който сега специално сте се въплътили. Бидейки в това състояние на умиротворение, всеки от вас в много по-голяма степен и с много по-голяма сила е способен да провежда Божествените енергии и да насища околното пространство с тях.

Така се ускорява процесът на превръщането в Светлина на всичко, което се отличава от Божественото Проявление, и се дава шанс промените да минат много по-леко и гладко.

Още нещо – работейки над себе си, вие давате шанс на много и много Души, които са в досег с вас, да проявяват все по-често своята Висша Част и това се случва на ниво поле само по силата на примера, който вие давате, живеейки праведно в тоя свят, под ръководството на вашата Висша Част! И тоя модел след това автоматично преминава в енергийния егрегор на цялото човечество. Така се подпомага процесът на достигане на по-висше ниво, което е в синхрон със ставащите промени в планетарен мащаб.

Тоя процес на промени на РАЙМА (Земята) тече с пълна сила и който и каквото и да е във вашия свят липсва как да го забави или спре, понеже той е част от процеса на промяна на цялата проявена Вселена.

И ако по-голямата част от хората, които съставляват човешкото общество като цяло, не успеят в оставащите кратки срокове от ускорените времена да достигнат по-висока степен на проява на своята Висша част в живота си, да приемат и да се настройват успешно във всеки момент към протичащите промени, това, което би могло да се случи в планетарен мащаб е колапс на обществото такова, каквото е сега, във всички сфери на дейност и отношения! И това ще е породено от невиждана и нечувана досега в историята на 5-тата човешка раса криза и спиране на всички работещи системи, освен тия, които са основани на труд в Радост и в Благодарност и Божествена Любов към Бога и към Господа и които са основани на съблюдаването на Божествените и Господните Правила (Закони), и които са основани на отношения на:

Божествена Любов, Божествените Милосърдие и Състрадание,

Дружелюбие, Подкрепа, Приемане бес осъждане,

Кротост, Благост, Мир, Уважение и Почит!

Днес ас дойдох да ви предам тая информация относно евентуалните варианти на бъдеще, които човечеството на тая планета със своите мисли, чувства, слова и дела съгражда сега. Дойдох да подкрепя процеса на проявление на вашите Висши Части и да ви предам нужния импулс, та да можете в бъдеще да действате още по-устремено, като научихте колко исключително важно е прилагането на новия модел на живот и отношения, които очертах по-горе, като единствените, способни да оцелеят във времето, което вече настава.

И още нещо, бих искала да ви припомня, че вие може да правите нещо много простичко, обаче исключително действено и мощно – да благославяте. Благославяйте и наум, и на глас, но когато сте насаме или покрити, така че да е бес да ви вижда който и да е!

Когато благославяте, вие успявате да сте положителни и в Радостта и трупате блага карма, която ви помага много по-леко да преминавате прес житейските испитания, по-леко да ги въсприемате, понеже сте се съединили с Висшата си Част и сте ѝ предоставили ръководната роля във вашия живот. Така вие, чрес вашата Висша Част, сте в единение с Висшия Божествен свят прес по-голямата част на деня. И особено когато благославяте, вместо ежедневието ви да е испълнено с празни и/или осъдителни приказки и отрицателни мисли и чувства. Мислите на благославящия са насочени да подкрепят всеки, каквото и да проявява той в момента от своята илюзорна същност. Воден от чувството на приемане на всичко такова, каквото е, и от чувството на всеобхватна Божествена Любов или на равност, благославящият, като отправя своя благослов, е в състояние да подобри положението в целия свят!

Вашата Блага Мисъл, проявена във вашето Благо Слово, придружено с вашето Благо Чувство, които вие ще отправите по време на благослова, съчетани с повишаващата се енергетика и вибрация на планетата, водещи до сближаване с Висшите сфери, са способни да сътворяват Божествени и Господни чудеса!

Благославяйте опасните и трудни ситуации, които усещате, че надвисват над вас и над вашите блиски, или относно които научавате, че има вероятност да се случат в международен аспект и в планетарен мащаб. При всеки такъв случай бихте могли да кажете:

„Ас ……… (малкото име)
Благославям следната ситуация… (и описвате ситуацията).
Благославям тая ситуация да продължи толкова, колкото Господ отреди,
да приключи по начина, по който Господ отреди,
и да бъде доброплодотворна в и по отношение на Светлинната мрежа!
Оставям я, Господи, в Твоите ръце!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, относно всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега и винаги – в междинното време, времето, полувремето и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
(Поклон)”

Що се отнася до хората, вече ви дадох Благослов, който е универсален и може да е в помощ и подкрепа на всеки човек – и на тоя, към когото се отправя Благословът, и на тоя, който благославя.*

Благославяйте от все сърце, с цялата си Божествена Любов!

Вършете своята работа тихо и тайно, важното е на Небесата да е явно! Благословените от вас хора по-лесно се исвисяват, умиротворяват, обновяват, бес да се усетят дори! Така може да се даде шанс на повече хора с Живи, Светли и Чисти Души да се подготвят с по-голяма лекота да преминат прес преходните времена, които вече истекоха, прес междинното време, което почна в началото на 2022 година и което е вашето тук и сега, и прес предстоящите ви време, полувреме и след това в Света на 6-тата човешка раса! Най-добрите действия са превантивните действия и навременните действия и ас ви ги препоръчвам!

АС СЪМ Атина Палада

 

blue line

* Подробности относно Благослова по-долу виж в Посланието на Госпо́дна Атина Палада от 27 ноември 2010 г.:

Ас ….. (името) Благославям тоя човек, който навреди, като ……. (кратко описвате ситуацията). Благославям го със следния благослов:
Господ да ти даде Просветление и Своя Благослов от тоя момент каквото и да правиш и както и да го правиш да бъде доброплодотворно в и по отношение на Светлинната мрежа и в съгласие с Промисъла на Единния Отец!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, относно тоя Благослов и подкрепата!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон)