Напътствие за подготовката преди началото на всяка работа в духовността

Господ Санат Кумара

24 януари 2012 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Ние – Възнесените Същества на Светлината от Йерархията на Светлината винаги сме давали и даваме препоръки за това как следва да се подготви всеки устремен по Пътя към Бога човек преди началото на каквато и да е работа в духовността, а също и как да се изпълнява тази работа след това.

Днес аз идвам още веднъж да дам наставление по тази тема.

Преди да пристъпите към духовната практика, която изпълнявате, без значение каква е тя – дали е четене на Послания, призиви, молитви, Повели на Виолетовия Пламък, свещени писания, давани от Учителите на човечеството от предишни епохи, или пък е медитация, или пеене, или слушане на мантри, или други песни за Бога, към Отца… и без значение от принадлежността към която и да е религия, е нужно да се успокоите и хармонизирате и да извисите максимално своето съзнание. Това би могло по-лесно да ви се получи чрез следните няколко стъпки:

1. Да сте сред природата по време на вашето служение. Това би било най-доброто. Ако обаче това не ви е възможно, правете го на отворени прозорци, за да влиза въздухът свободно при вас и да ви облъхва. Ако и това е неприемливо поради някаква причина навън, като голяма жега или студ, или пък шум, тогава поне може добре да проветрите помещението. Отпуснете се в удобна за вас поза на тялото и се опитайте да дишате дълбоко, равномерно и спокойно за няколко минути. След това изречете наум или на глас следното, като ясно си представяте това, което изричате:

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,
както свежият въсдух ме облъхва сега,
така Твоето Божествено Дихание да ме обгърне
и да исдуха всичко илюзорно от моите тела,
та да мога исчистен(а) и освободен(а)
да пристъпя към Теб и да Ти служа.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

2. Да измиете или да напръскате с вода лицето и ръцете си, а ако можете и стъпалата на краката си, казвайки в същото време наум или на глас и представяйки си следното:

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,
както водата тук и сега докосва моето лице, ръце и крака,
така да ме докосне Небесната Твоя Роса и да раствори
всичките ми илюзорни мисли и чувства
и всичко отрицателно, натрупано в мен,
та да се освободя от всичко, което би могло да ми попречи
качествено да Ти служа и да Ти отдавам
своята Благодарност и Божествена Любов.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

3. Когато сте сред природата, би било добре слънцето да ви огрява или това, което виждате срещу вас, да е огряно от слънцето. Ако сте на закрито, запалете свещ и погледайте няколко минути пламъка без очила и без лещи – за тези, които все още ги носят. И през цялото време Благодарете на Бога, след което с пълно внимание изречете наум или на глас, ясно представяйки си следното:

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,
както Хелиос/пламъкът ме огрява и осветява тук и сега,**
така да се огряват и осветяват от Твоя Божествен Огън
всичките ми мисли и чувства и да исгарят всички илюзорни от тях,
а да остават само мислите и чувствата, които са по Твоята Воля.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

4. Обърнете се накрая към Майката Земя и ѝ изпратете своята Благодарност и Божествена Любов за това, че ви дава подслон и всичко нужно, за да живеете на нея, да растете и да се усъвършенствате в Бога в това си въплъщение, тук и сега.***

Така, преизпълнени с Радост, Мир и Покой, почувствали своето единство с Бога във вас и с цялото Творение на Отца и получили подкрепа от всички стихии – въздух, вода, огън и земя, вие може да започнете своята духовна практика.

Всичко това бихте могли да правите само ако чувствате, че е добро за вас и резултатът от изпълнението му е вашето балансиране и хармонизиране с Висшите октави и довеждането ви до състояние на омиротворение.

Готови рецепти за всички трудно се дават, понеже вие сте толкова прекрасно различни! Затова слушайте най-вече сърцето си! То знае най-добре кое е най-доброто средство да се подготвите за служението си – за работата си в духовността.

А когато започнете своята духовна практика, много е важно да сте изцяло съсредоточени в нея, изпитващи и излъчващи Благодарност и Божествена Любов към своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, към Господ Алфа и към Присъствие на Единния Отец и да сте с трепетно чувство на най-голямо Уважение към Възнесените Същества на Светлината и особено към този Небесен Учител от Йерархията на Светлината, чието Послание например започвате да четете в момента.

Винаги преди да започнете, посвещавайте вашето служение в полза на Живия Живот – за Добруването на цялото Творение на Отца и на всички негови обитатели от Светлинната мрежа. И колкото повече отдавате вашата чиста и лъчиста Божествена енергия във Висшите сфери, толкова повече ще получавате това, което е най-доброто за вас.

Накрая искам да ви предупредя, че ако сте без предварителен сънастрой към Висшите сфери, е по-добре да се откажете да започвате вашето служение в този момент. А ако сте се сънастроили и сте го започнали, но по време на извършване на духовната практика ви се появят илюзорни мисли и чувства и се разконцентрирате, в този случай е най-добре да я прекъснете и да изречете със силна Вяра следното:

Господи, отдавам Ти моите илюзорни мисли и чувства,
приеми ги всичките и ги превърни в Светлина!
(3 пъти)
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

След това продължете духовната практика само ако почувствате, че отново сте с чисти мисли и чувства. И ако еднократното изричане на това Слово-формула не ви помогне, може да го повтаряте, изпълнени с Вяра, Благодарност и Божествена Любов към Отца толкова пъти, колкото ви е нужно, докато получите желания резултат. Понеже колкото добро и от най-голяма полза може да е за вас качествено извършеното ви служение, толкова може и да си навредите, ако го правите, а мислите и чувствата ви са насочени към света на илюзията, която ви заобикаля.

Аз зная, че ако поискате и положите нужните усилия и постоянство, можете да успеете. Затова ви давам в този момент нужния импулс и енергиен заряд, които да ускорят вашия успех.

АЗ СЪМ Санат Кумара, преизпълнен с Любов и загриженост към всички вас, които сте част от Живия Живот на тази планета!

 

blue line

* Добре би било да завършим трите молитви и Слово-формулата с Благодарност към нашия Отец Небесен:

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, относно всичко ас сега!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон!)

** Когато човек е навън под лъчите на Слънцето, тогава вторият ред е: „както Хелиос ме огрява и осветява сега”. Когато човек гледа пламъка на свещта или на огъня, тогава вторият ред е: „както пламъкът ме огрява и осветява сега”.

*** Благодарствено Слово към нашата планета:

Мила Майчице РАЙМА (Земя)!
Испращам Ти моята Божествена Любов и Ти Благодаря,
че даваш подслон и всичко, което е нужно
на всички хора, които са част от Живия Живот,
та да живеем, да растем и да се усъвършенстваме в Бога
в това въплъщение тук и сега.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мила Майчице РАЙМА (Земя)!
(Поклон!)

Молитвите, Слово-формулата и благодарственото Слово, дадени от Господ Санат Кумара, се намират в „Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви”.