Учение относно важността на отличаването – сигналите по вашия Път

Господ Ланто

19 септември 2011 г.
Обновено от Господ Ланто на 25 февруари 2022 г.

АС СЪМ Ланто.

Днес дойдох да дам поредната част от нашето Учение на тия от вас, които са готови да го въсприемат и желаят да го прилагат в своя живот. Та нали точно поради тая причина сте дошли във въплъщение – да работите над себе си и чрес собственото си усъвършенстване да сте в подкрепа на Живия Живот на тая планета. И когато отработите едно или няколко от положенията в нашето Учение и те станат част от вашата същност, да преминете към следващите. И така плавно, постепенно и постоянно да се придвижвате напред по Пътя към Отца.

Днес ас искам да обърна вашето внимание върху сигналите, които ви се дават. Често пъти вие дори молите те да ви се дадат, та да ви укажат посоката, в която да поемете, когато сте исправени пред приемането на решение, както относно нещо ежедневно, така и относно нещо, което е от основна важност във вашия живот.

Ясно ви е, че всеки ваш исбор или ви доближава до Бога, или ви отдалечава от Него. Поради това много от вас се поспират да помислят, преди да решат как да постъпят в ситуациите, които животът ви поднася. И когато се обърнете към Висшите Небесни селения на Светлината и ни молите да ви подкрепяме по вашия Път и да ви направляваме, та да приемете правилните от Божествена гледна точка решения, ние го правим. Да, ние влагаме Божествена енергия, та да се случват нещата около вас точно така, както се случват. Даваме ви своите сигнали, та да ви помагат по Пътя, да го очертават и коригират. Даваме ви крайпътни жалони и маркировка, та да продължите във вярното направление.

Но както вече ви е ясно, всичко във вашия свят е двойствено. Съответно и сигналите, които получавате, може да са дадени както от нас, така и от представители на мрежите на илюзията. И само, и единствено вашето вътрешно състояние е определящо относно това с кого ще се свържете вие и дали ще приемете сигналите, които ви пращаме от Висшите октави на Светлината, или ще приемете знаците, които ви дават представителите на мрежите на илюзията.

Ако сте хармонични и в Радостта, е сигурно, че ще обърнете внимание на нашите сигнали, които вие самите ни давате въсможност да проявим във вашия свят.

И обратното също е валидно. Ако сте отрицателно настроени по който и да е начин – било то ядосани или нервни, ако испитвате дразнение към някого или нещо... и получите знак, добре би било да си спомните днешните ми слова и добре да помислите дали да се ръководите в своите решения по-нататък точно от него.

Ас бих ви препоръчал първо да направите нужното, та да се успокоите и балансът и хармонията си да въстановите. Благодарете на Съществата на Светлината относно помощта, която ви се дава, та да се освободите от състоянието, в което сте испаднали в момента и което чувствате, че ви е овладяло, и което е далеч от Божественото състояние, в което би трябвало да пребивавате.

Искам да ви напомня мъдростта, дошла при вас прес вековете и съхранена в народните прикаски и поговорки – когато някой се ядоса, първо да преброи бавно до десет и след това да говори или върши нещо. Нужно е да си дадете време, та да се успокоите и тогава напред да продължите.

Има и друга мъдрост, която вашите деди испълняваха и бяха добре в живота спрямо Бога: „Утрото е по-мъдро от вечерта”. Когато сте уморени и натоварени енергийно от всички събития прес деня, а ви предстои да приемете решение, пък макар и то да не ви се струва толкова важно, много по-добре би било да го отложите ка следващия ден и да помолите Господ да ви се помогне да се въстановите прес нощта. Да помолите и ангелите да ви охраняват и да ви съпроводят веднага след като вече спите, във Висшите октави на Светлината при вашите Учители Небесни от Йерархията на Светлината. Да помолите и своя Учител от Висшите Октави на Светлината ка помощ – да ви се даде сигнал Свише относно правилното от Господна гледна точка решение, което ще ви помогне да останете и продължите напред по Пътя. Тогава сутринта ще се събудите отпочинали и способни да видите ситуацията в съвсем друга светлина. Ще бъдете в състояние да получите и да отличите кои са нашите сигнали, които ви пращаме в помощ.

А най-доброто по отношение на вас би било да получавате винаги само сигналите, които ние ви испращаме и свеждаме до вашето външно Съснание. Поради това постоянно ви напътстваме да сте исцяло положителни, в Радостта, с максимално исвисено Съснание и в следване на нашето Учение, че всичко, което се случва, е най-доброто ка момента, и да благодарите относно всичко на Отца!

Днес ас ви упътих как да отличавате сигналите, които идват до вас, и че те са в пряка връска с вашето вътрешно състояние, в което се намирате в момента, когато ги получавате, или в което сте били малко преди това. И съм радостен, че съм с вас в тоя миг.

АС СЪМ Ланто