Вие самите – всеки поотделно, предопределя къде ще продължи своята еволюция и от кое ниво

Господ Елисейя

24 август 2011 г.
Обновено от Господ Елисейя на 23 февруари 2022 г.

АС СЪМ Елисейя и дойдох от Великото Централно Слънце в днешния ден, да дам Послание на човечеството на планетата РАЙМА (Земя).

Една от моите функции е да подпомагам процеса на преход, прес който преминават планетите и еволюциите на тях, когато времето ка това настане. А също и да контролирам процесът на прехода да се осъществява в съответствие с приетите от Висшия Космически Съвет решения относно всяка отделна еволюция. Така че АС СЪМ идвал на вашата планета само по времето на преходите ѝ на ново еволюционно ниво. Дойдох и сега.

Смятам да сведа до външното ви съзнание най-важното ка вас.

Опитвайте се да гледате на процеса, който почна и ще се усилва в бъдеще, от гледна точка на вечността. Отправете се в Съснанието си отвъд пределите на тая планета и живота на нея. Осъснайте, че Животът е вечен и прелива от една форма в друга, от една планета на друга, от една галактика в друга, от една вселена в друга. Смъртта е имагинерно понятие на вашата цивилизация – истрийте го от паметта си! Вие самите – всеки поотделно, предопределя къде ще продължи своята еволюция и от кое ниво.

Поради това всички Учители на човечеството постоянно ви напътстват в Посланията, които дават, колко важно е да сте в испълнение на Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони). Настъпи времето да водите живот на светци. И колкото повече от вас го направят, толкова по-добре ка всички Живи същества на тая планета.

Поради това и ас ще ви повторя, че е важно всекидневното четене на Посланията, Напътствията, Мислите, Отговорите на въпросите (в част Учение), които са ви дадени от Единния Отец и от останалите Висши Същества на Светлината, на които е допуснато от Отца да го правят. Важно е и приложението на напътствията, съдържащи се във всички тия текстове, дадени ви Свише, постепенно и постоянно във вашия живот. Те трябва да се превърнат във ваше настолно четиво. Господното Слово, съдържащо се в тях, трябва да е основното и почти единственото, което четете, с исключение на това, което ви се налага да четете във връска с вашите служебни ангажименти, при испълнение на работата, която вършите в материалния свят.

Ще поясня горните слова, та да сте наясно, че съм бес да съм краен в това, което ви говоря, както някои от вас може да си помислят. А също и че тая препоръка е спасителна ка вас във времето, в което живеете.

Речено ви е, че всички текстове, които ви даваме - Посланията, Напътствията, Мислите, Отговорите на въпросите, …, които даваме, имат освен информационна, и енергийна съставляваща. Тая енергийна съставляваща ви помага да исвисите своето Съснание, да повишите своите вибрации и да се сънастроят вашите тела на вълната на Висшите октави на Светлината. Когато четете тия дадени ви от нас текстове с цялото си внимание, с Уважение и Божествена Любов към Висшите Същества на Светлината, които ви ги дават, това ви помага да поемете съдържащата се в тях енергийна съставляваща. А когато след това искате помощ и се стараете всеки миг от своя живот да прилагате прочетените напътствия, вие сътворявате блага карма със своите правилни мисли, чувства, слова, постъпки и действия и Божествената ви енергия се приумножава.

Сега си помислете какво се получава, когато поемате информация, която е отрицателно заредена – например спомнете си новините, които услужливо ви се предлагат под всякакъв вид и форма от источниците на масова информация във вашия свят. Помислете си и относно цялата информация, която ви облива и относно която многократно ви е речено, че истинността в нея е 10 и дори по-малко процента. Целият тоя информационен сурогат е илюзорен и когато го поемате, вие отдавате своята Божествена енергия в илюзията, подсилвайки я по тоя начин. Така вие се натоварвате кармично и сами се затваряте ка Божествения свят. Освен това времето, когато сте пропуснали въсможността да вложите своя труд и да насочите своите усилия към нещо добро, чрес което да натрупате блага карма, е окончателно пропиляно ка вас. А времето на промените вече тече и постоянно накъсява.

Когато поемате лъжлива информация и/или отрицателна информация, и тя също има енергийна съставляваща, която постъпва във вашите тела. Обаче в отличие от енергийната съставляваща, която постъпва във вашите тела при четенето на Словото, дошло от Висшите октави на Светлината, която помазва вашите тела с Божествен елей, който ги исцелява и обновява, то енергийната съставляваща на отрицателната и на лъжовната от Господна гледна точка информация руши вашите тела и вашите енергийни канали се блокират/затварят.

Това ви се случва, когато гледате, слушате, четете и поемате такава информация от всякакви носители, било то от книга, вестник, списание, радио, телевизия, интернет, от компютърните игри или от друго нещо. Това се случва и на вашите малолетни деца, когато ги слагате например пред телевизора или пък спят, или играят около вас в стаята, където вие сте пред телевизора. Дори и да не го гледат, енергийната съставляваща руши техните тела и блокира достъпа им към Божествения свят. Вие прекъсвате връската им с Дома и сте отговорни ка това. Тоя процес би могъл да се оприличи на поемането от децата на тютюневия дим, когато са в стаята, където вие пушите.

Сега вече сте наясно колко е важно ка вас всекидневното четене на Словото, дошло при вас от Висшите октави на Светлината. И колко е важно да спрете да губите своето време и енергия в илюзорни занимания, а да насочите своите усилия в приложение на прочетеното, в отработване на всяко напътствие, което ви е дадено. Имате такова огромно поле ка практически действия в приложение на прочетеното, в служение на Живия Живот! Това ще помогне на вас, може да помогне и на толкова други Живи, Светли и Чисти Души около вас, да продължите своята еволюция напред и нагоре!

Това е, което ви желая, и бих се радвал колкото може повече от вас да минат успешно прес времената на промените.

АС СЪМ Елисейя