Продължение на беседата за зачатието на вашите деца

Владика Кут Хуми

12 август 2011 г.*

АЗ СЪМ Кут Хуми и искам да дам някои допълнителни наставления по темата за зачеването и отглеждането на децата, които биха помогнали да се осигури светло бъдеще за представителите на човешкия род, в които Живият Огън гори, и за цялата планета Земя.

Вече знаете, че все по-ниската жизнеспособност и творчески потенциал на всяко следващо поколение, които се наблюдават на планетата през последното столетие, са в пряка връзка с нарушаването все повече на Божествения Нравствен Закон. И днес аз дойдох да продължа своята беседа чрез този наш Посланик, тъй като мнозина от вас се разкаяха за миналата си сексуална разпуснатост.

Обаче това е само началото, възлюбени. Сегашната цивилизация доста се е отклонила от спазването на Божествения Нравствен Закон. Ние идваме и постоянно тръбим за опасността през последните години. Понеже сме наблюдавали вече същите симптоми на намалена жизнеспособност и на намален творчески потенциал, засилващи се във всяко следващо поколение у всички предходни загинали цивилизации на планетата Земя.

След това въведение, когато вече осъзнавате отговорността си за всяко ваше действие и всеки ваш избор занапред, аз пристъпвам към същността.

Вече ви е ясна важността на целомъдрието и на двамата партньори преди извършването на ритуала, съчетаващ мъжа и жената в семейство, без значение от свещенодействащо лице в коя религия ще бъде извършен този ритуал (като например венчавката в християнството).

Тук има два съществени момента.

Първият – целомъдрие преди зачатието на първото дете, за да му се даде целият енергиен потенциал, предназначен за това зачатие, като се пристъпва към половия акт именно с желанието да се създаде нов човек и с молба към Отца за това.

Вторият момент – извършване на ритуала, чрез който се създава новото семейство преди зачатието на първото дете. Чрез този ритуал аурите на мъжа и жената се съединяват в една нова, допълнителна обща аура, в едно единно цяло, при което след това в живота на семейната двойка сексуалната енергия – енергията на Сътворението, се съхранява и акумулира, и идва в помощ на всички членове на това семейство и на рода. Освен това наличието на тази допълнителна обща аура на родителите дава възможност в такова семейство да дойдат във въплъщение души от по-висшите слоеве на Небесните селения.

Без обреда на съчетание на мъжа и жената в ново семейство, когато те се вричат един на друг да са заедно пред Отца, Божествената енергия на Сътворението се разпилява в илюзията. Същото се получава и когато се разкъса общата аура на семейна двойка при изневярата на някого от съпрузите.

И в двата случая – отсъствието на обряда, създаващ новото семейство, или ако е направен, но след това е последвала изневяра на единия или и на двамата съпрузи – ако се зачене дете, душата, която слиза във въплъщение е от по-ниските слоеве на Небесните октави – от астралните слоеве. Само с такава душа може да се роди жизнеспособно дете при родителска двойка с такова ниво на енергетика и вибрации, което се получава, когато те живеят в нарушение на Божествените Заповеди и Закони.

Затова ние идваме и даваме нашето Учение и ви молим да помогнете то да достигне до младежта и да им бъде разяснено. Колкото повече хора се запознаят с него и осъзнаят неговата важност, толкова по-добре, понеже ще се замислят какви избори да правят в живота си занапред. Така ще се даде шанс за идването във въплъщение на повече светли души. Ще започнат да се създават условия за настъпването на Златния Век.

Нужно е цялото Учение да бъде обяснено и на младите хора, и на техните родители. Ако такава светла душа реши да рискува и слезе във въплъщение, много е важно, освен всичко казано дотук, и родителите на детето, и техните родители да са осъзнати и с по-високо ниво на енергия и вибрации, за да осигурят нормални условия за развитието на новия човек, така че той да успее да реализира своя жизнен план, заради който е дошъл в това въплъщение. Нали разбирате, че едно лъчезарно дете с високи вибрации не би могло да ги съхрани, ако живее с хора, които имат ниско ниво на осъзнатост и хранят и себе си, и него с месо и сурогатни храни, и го държат пред телевизора, и живеят сред вибрацията, шума и замърсяванията на големите градове и поради това те самите са с ниски вибрации.

Накрая бих искал да се спра на още един момент. Ако вече имате толкова деца, колкото желаете, вие продължавате да бъдете отговорни да внимавате и занапред в изразходването на Божествената енергия на Сътворението. Всеки път, когато решите да имате сексуален контакт със семейния си партньор, трябва да се подготвите за това. Извисете своето съзнание към Висшите октави на Светлината и насочете вашата обща, сплетена в едно, енергия към Отца в полза на Живия Живот, за да се върне тази енергия след това приумножена освен в помощ на вас и вашите растящи деца, но и в помощ на вашите внуци! С вашите действия вие създавате бъдещето както на своите деца, така и бъдещето на своите внуци, а също и вашето собствено бъдеще в следващите ви въплъщения.

Радостен съм, че осъзнавате своите минали грешки, и виждам желанието на мнозина от вас да спрат да ги повтарят. Помолете Бога за помощ и тя ще ви се даде, за да може, след като сте се покаяли и сте осъзнали своите грешки, и имате желанието да спрете да ги повтаряте в бъдеще, да успявате в това си начинание.

АЗ СЪМ Кут Хуми, с Любов и грижа за вашите жизнепотоци и с надежда за оцеляването и процъфтяването на човешкия род.

 

blue line

* На 7-8 февруари 2013 г. Прелюбимият Кут Хуми даде няколко допълнения към Посланието, които са включени в него.