Наставление за челния отряд светлоносци

Владика Сен Жермен

10 август 2011 г.

АЗ СЪМ Сен Жермен. Днес идвам да ви известя с много голяма радост за резултатите от моя последен призив към вас – устремените към Бога Светли души. Аз получих писмата, които вие, възлюбени, ми написахте и в които заявихте вашето желание да се присъедините в челния отряд като доброволци за прилагане на дело на Божествените Норми за поведение във всички области на живота на основата на Божественото Ръководство.

Искам да ви съобщя, че тези писма са достатъчно за този момент. Вие, които се наехте, наистина сте достатъчно, за да започнат нужните промени. И след известно време процесът на промените ще се ускори. И ще се ускорява и усилва лавинообразно.

Вие, възлюбени, с вашите действия сега, колкото и да ви е трудно, сте тези, които, макар и малко по малко, ден след ден с всяка позитивна мисъл, чувство и слово, с всяка правилна постъпка и действие, приближавате настъпването на Златния Век.

Ние във Висшите октави сме готови за промените. Дадена ни е цялата енергия, нужна за извършването им. Тя е като море с Жива вода, което се намира горе на върха на планината. А цялото човечество е долу в пустинята. И водата в това море търси пролука в плътния слой от отпадъци, които вие сте натрупвали от векове, за да достигне до вашия свят.

Е, вече се сформира отрядът от желаещи да помогнат на всички еволюции на планетата Земя. Вие вече се устремихте нагоре и започнахте разчистването. И вашите най-мощни инструменти са вашата Вяра и Надежда в Светлото бъдеще, в Златния Век, който предстои да дойде за народите на Земята, вашата Божествена Любов и вашата Устременост и Позитивност.

Ще ви го обясня нагледно. Вашите позитивни мисли, чувства и слова и правилните ви от Божествена гледна точка дела, извършвани в съответствие с Божествените Заповеди и Закони, са инструментите, които преобразуват всичко отрицателно и илюзорно около вас и изтъняват слоя на препятствието, което ви отделя от Животворната вода.

И сега от постоянството и трудолюбието на вашия отряд, на всички вас, зависи колко скоро ще настъпи моментът на пробива, когато водата ще потече към вашия свят. Първо ще се образува тесен процеп и водата отначало ще капе, а после ще потече в тънка струйка.

Точно за този момент сега дойдох да ви дам своето наставление. Дойдох да ви укажа изключителната важност на този момент!

Вие, които сте при процепа, първи ще поемете от Божествената струя вода и жаждата ви ще бъде утолена, ще сте силни и мощни и тогава настъпва времето да проявите изключителна самодисциплина, за да продължите своята работа, без да се разсейвате с нищо странично и без да пропилявате своята сила и мощ в стария свят.

Понеже още съвсем малко съвместен труд ще се иска от вас в указаната посока, за да се пробие слоят с отрицателните енергии на вашия свят и Живата вода да навлезе в мощен поток, помитайки всичко илюзорно по своя път. Тя ще напои всички жадни души и ще им даде сили да се включат и те да работят – всеки, където е, за да се прокопаят канали, по които водата да стигне до всяко кътче на цялата Земя.

И тогава с помощта на колкото се може повече труженици, които ще се включват постоянно в бъдеще към вашия отряд, планетата ще разцъфти, ще се преобрази и Златният Век ще се претвори. И това ще стане единствено, когато обединим нашите и вашите усилия в едно единно цяло.

Аз и останалите Възнесени Същества на Светлината сме готови да ви ръководим и подкрепяме, вливайки постоянно във вас допълнителни знания, сила и мощ. И вече го правим, и съм сигурен, че мнозина от вас го усещат. И това ще се засилва успоредно с прилаганите от вас усилия в нужното направление.

АЗ СЪМ Сен Жермен с подкрепа към вас във вашия труд и очакващ с надежда още мнозина пробудили се Светли души да се присъединят към вас в най-скоро време.