Помнете исключителната важност на съкратените времена, в които живеете сега

Господ Майтрейя

5 август 2011 г.
Обновено от Господ Майтрейя на 20 февруари 2022 г.

АС СЪМ Майтрейя и днес идвам при всички будни, в които огънят на Живия Живот гори! Идвам, та да ви сънастроя по отношение на вашата бъдеща работа, която ви предстои да вършите, бидейки във въплъщение в материалния свят. Всеки един от вас е важна съставна част от Промисъла на Отца относно осъществяване на Новото, което идва.

И всички вие, с вашите мисли, чувства и слова, които сътворявате сега, и с работата, която вършите чрес служенията си в духовността, отдавайки енергията си бесусловно на Отца, и с работата, която вършите в материалния свят всеки ден, определяте кой вариант и кой подвариант на стартиралия вече вариант, и кой под-подвариант на стартиралия след това подвариант и т.н. от Промисъла на Отца ще почне да действа във всеки следващ момент!

Поради това идвам да доведа до вашето външно съзнание исключителната важност на съкратените времена, в които живеете сега, и на решенията, които приемате, и на действията, които предприемате или не предприемате в тия времена, а и в междинното време и във времето след това! Всички вие специално сте дошли в това си въплъщение, та да дадете най-доброто, на което сте способни, и да правите това постоянно!

Днес идвам да дам нужния импулс на всички, които вече сте будни, та да останете будни и в бъдеще. И още – давам ви в тоя момент и импулса, от който се нуждаете, та да сте бодри и работоспособни винаги щом сте устремени към Отца и желаете да сте в Служение на Живия Живот!

И когато имате нужда от помощ и подкрепа, та да се удържите на Пътя, опитайте да успокоите мислите и чувствата си, влесте навътре в тишината на вашата същност и оттам може да ме поканите помощ да ви дам. Постойте така определено време в Благодарност и испълнени с Божествена Любов към вашата Висша Част и към Отца, а след това прочетете Посланието, което ви давам сега.

Много скоро след това ще ви направи впечатление вашата собствена Сила и Воля да продължите напред и ще дойде моментът, когато ще се намери, като че ли от „самосебе си”, решение на вашия проблем, което е нужно да приемете с радост, дори и да не ви се струва „най-доброто”, понеже то е най-доброто ка вас тук и сега!

Така че ви остава да благодарите и напред по Пътя да продължите още по-Осъснати и устремени, прилагайки на дело нашите препоръки все по-пълно и все по-добре!

АС СЪМ Майтрейя и рекох това, което трябва. ОМ