Заявете със своето поведение намерението си да живеете в един Нов Свят в съответствие със Законите на тази Вселена

Господ Шива

22 юли 2011 г.

Господ ШиваАЗ СЪМ Шива. Днес АЗ СЪМ дойдох да ви укажа някои моменти, към които да насочите своя устрем и действия занапред. И колкото повече от вас се вслушват в нашите слова и веднага преминат към тяхното приложение в своя живот, толкова по-добре ще бъде за вашия свят.

Понеже времето толкова много накъся, че вече престана да бъде от толкова голямо значение колкото се може повече хора да бъдат информирани. Най-важното в този момент е тези, които сега четат нашите Послания, веднага, без забавяне, възможно най-пълно и качествено да пристъпят към прилагането в своя живот без прекъсване на дадените до този момент от нас препоръки, а също и на препоръките, които получавате сега и които евентуално ще получавате занапред.

А сега вече пристъпвам към главното – насоките за практическо приложение на нашето Учение. Важното е със своето поведение да заявите намерението си да живеете в един Нов Свят, в съответствие със Законите на тази Вселена. И това да го правите, без да ви тормози мисълта, че вашето поведение е капка в морето на илюзията. Спрете да обръщате внимание на това, което правят всички наоколо. Важното е какво правите вие, а също и в какво състояние на съзнанието го правите.

Бъдете радостни и лъчезарни, докато извършвате вашите нестандартни постъпки, и посявайте Божествените образци там, където сте, изпълнени с Божествена Любов към цялата ви планета и към всички Живи същества.

Бъдете спокойни и уверени в това, което вършите, докато прилагате на дело нашите препоръки.

Бъдете позитивни в своите мисли, чувства и слова и следете постоянно за това.

Бъдете хармонични.
Говорете тихо, меко и плавно.
Когато ходите, правете го без резки движения.
Когато пътувате с какъвто и да е вид превозно средство, правете го отново плавно и с ниска скорост, когато от вас зависи скоростта, с която ще се движите. Осемдесет километра в час (80км/ч) – това е максималната препоръчителна скорост за придвижването ви в пространството на вашия свят с превозните средства, с които разполагате сега.

Така се запазва хармонията на околното пространство и се чувстват добре обитателите на всички царства на Земята. Така се чувстват добре и вашите четири низши тела и се изразходва много по-малко енергия от обитателите на фините планове на Битието, за да бъдете предпазени от критични ситуации по пътя, след като сте отправили призив към Силите на Светлината да бъдете направлявани и пазени по вашия Път.

Бъдете пестеливи с енергията, която ви се отпуска в помощ по специална Божествена Милост, след като стъпите на Пътя, за да може да се ползвате от нея за нещо наистина важно в най-тесните и стръмни участъци от изкачването ви към върха на Божественото Съзнание.

Научете се да държите будно съзнанието си и следете за какво изразходвате своята Божествена енергия във всяка минута от живота си в това въплъщение. Следете вашите решения и изборите, които правите, и най-вече мотивите, които ви движат. Винаги, преди да вземете някое решение и да изберете как да постъпите, се замислете какъв е мотивът, заради който го правите, и само ако е правилен от Божествена гледна точка, ако е в полза на Живия Живот, пристъпете към действие. И дори резултатът от вашите действия да не е най-сполучливият от човешка гледна точка, той ще е най-ползотворният от гледна точка на реалния свят на Бога.

И когато колкото се може повече от вас сте в състояние смирено и спокойно да приемете всичко, което се случва с вас и около вас във вашия свят, и продължите да излъчвате Божествена Любов към всички Живи същества и Благодарност към Бога и към Отца, вашият свят ще оцелее. Физическата платформа на планетата Земя ще се съхрани и еволюцията ви успешно напред ще продължи.

АЗ СЪМ Шива, с помощ към вас, които запазвате своята Вяра и Устременост към Отца! ОМ