Покажете със своето поведение намерението си да живеете в един Нов Свят в съответствие със Законите/Правилата на тая Вселена

Господ Шива

22 юли 2011 г.
Обновено от Господ Шива на 20 февруари 2022 г.

АС СЪМ Шива. Днес АС СЪМ дойдох да ви укажа някои моменти, към които да насочите своя устрем и действия в бъдеще. И колкото повече от вас се вслушват в нашите слова и веднага преминат към тяхното приложение в своя живот, толкова по-добре ще бъде ка вашия свят.

Понеже времето толкова много накъся, че вече престана да бъде толкова важно колкото се може повече хора да бъдат информирани. Най-важното в тоя момент е хората, които сега четат нашите Послания, веднага, бес бавене, въсможно най-пълно и качествено да пристъпят към прилагането в своя живот бес прекъсване на дадените до тоя момент от нас препоръки, а също и на препоръките, които получавате сега и които евентуално ще получавате в бъдеще.

А сега вече пристъпвам към главното – насоките относно практическото приложение на нашето Учение. Важното е със своето поведение да покажете намерението си да живеете в един Нов Свят, в съответствие със Законите/Правилата на тая Вселена. И това да го правите, бес да ви притеснява мисълта, че вашето поведение е капка в морето на илюзията. Спрете да обръщате внимание на това, което правят всички наоколо. Важното е какво правите вие, а също и в какво състояние на съзнанието/Съснанието го правите.

Бъдете радостни и лъчисти, докато вършите вашите нестандартни постъпки, и посявайте Божествените обрасци там, където сте, испълнени с Божествена Любов към цялата ви планета и към всички Живи същества.

Бъдете спокойни и уверени в това, което вършите, докато прилагате на дело нашите препоръки.

Бъдете положителни в своите мисли, чувства и слова и следете постоянно да бъде така.

Бъдете хармонични.
Говорете тихо, меко и плавно.
Когато ходите, правете го бес резки движения.
Когато пътувате с какъвто и да е вид транспортно средство, правете го отново плавно и с ниска скорост, когато вие определяте скоростта, с която ще се движите. Осемдесет километра в час (80км/ч) – това е максималната препоръчителна скорост, с която да се придвижвате в пространството на вашия свят с превозните средства, с които располагате сега.

Така се съхранява хармонията на околното пространство и се чувстват добре обитателите на всички царства на РАЙМА (Земята). Така се чувстват добре и вашите четири нисши тела и се расходва много по-малко енергия от обитателите на фините планове на Битието, та да бъдете охранявани от критични ситуации по пътя, след като сте отправили молитва към Съществата на Светлината да бъдете направлявани и охранявани по вашия Път.

Бъдете пестеливи с енергията, която ви се отпуска в помощ по специална Божествена Милост, след като стъпите на Пътя, та да може да я употребявате ка нещо наистина важно в най-тесните и стръмни участъци от искачването ви към върха на Божественото Съснание.

Научете се да държите будно съзнанието/Съснанието си и следете как употребявате своята Божествена енергия във всяка минута от живота си в това въплъщение. Следете вашите решения и исборите, които правите, и най-вече мотивите, които ви движат. Винаги, преди да приемете някое решение как да постъпите, помислете какъв е мотивът, поради който го правите, и само ако е правилен от Божествена гледна точка, ако е в подкрепа на Живия Живот, пристъпете към действие. И дори ефектът от вашите действия да не е най-сполучливият от човешка гледна точка, той ще е най-добрият от гледна точка на реалния свят на Бога.

И когато колкото се може повече от вас сте в състояние смирено и спокойно да приемете всичко, което се случва с вас и около вас във вашия свят, и продължите да отправяте Божествена Любов към всички Живи същества и Благодарност към Бога и към Отца, вашият свят ще оцелее. Материалната платформа на планетата РАЙМА (Земя) ще се съхрани и еволюцията ви успешно напред ще продължи.

АС СЪМ Шива, с помощ към вас, които съхранявате своята Вяра и Устременост към Отца! ОМ