Приложение на Божествения Закон за въздържане от намеса в свободния избор на другите хора, без те изрично да са поискали и да са ви помолили за това

Господ Гаутама Будда, в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

15 юли 2011 г.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Идвам отново при всички устремени към Бога Светли души, използвайки предоставената нова Милост на Небесата. Днес искам да ви запозная с една от уловките на илюзията, за да успеете да се предпазите от този по-фин капан, който лежи на Пътя на мнозина от вас.

Става въпрос за правенето „на добро” на другите хора, с които ви среща животът, без те да са ви молили за това. Това е илюзия, възлюбени – всичко, което предприемате спрямо другите хора от добро чувство, е вмешателство в техния жизнен път и след това вие трябва да отработвате кармата, която сами си създавате, водени при това от своите най-добри чувства и желание за помощ на ближния.

А помисляли ли сте, че положението, в което е изпаднал този ближен, може да е най-доброто за спасението на неговата душа в този момент? Понеже най-вече в страданието си човек се обръща към Бога. И страданията са отработване на негова лична карма, и се спускат по точно определени ред и честота и в точното време, така че ефектът да е максимален и това е най-висша проява на Божественото Милосърдие и Състрадание и помощ за оцеляването на неговия жизнен поток.

А понякога изобщо не става въпрос за страдания, а за заблуди на околните хора, и вие, опитвайки се да ги извадите от техните заблуди, отново от най-добро чувство и с желанието да правите добро, творите своя собствена карма и се месите в делата на Бога. Будда съзнанието изисква въздържание от намеса и наблюдение отстрани, изпитвайки и излъчвайки чувството на Божествена Любов и Подкрепа към Пътя и решенията на всички останали, без значение дали са вашите родители, съпрузи, деца, приятели, съседи, колеги…, който и да е!

Например виждате, че вашето дете върви по път, различен от пътя, по който на вас ви се иска да върви, и допуска грешки, които вие искате да му спестите, за да му е по-леко занапред. Но вашето външно човешко съзнание може да пропусне факта, че грешките, които прави сега, ще го научат на нещо, което много пъти в повече ще облекчи и ускори придвижването му по Пътя занапред.

Друг пример – срещате човек, с когото се заговаряте, и той ви казва, че отива на определено място, обаче вие знаете, че пътят, по който е тръгнал, не води към мястото, което той иска да достигне. Обаче човекът попитал ли ви е дали върви в правилната посока? Ако вие се втурнете да го убеждавате, че греши, вие ще сте тези, които ще сгрешите! Въпреки че е поел в грешната посока, неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие го води по „грешния” път и човекът спокойно върви по него, тъй като вътрешното му чувство му казва, че е на прав път и това наистина е така. Причините може да са много и най-различни и все изключително важни, като това да се срещне с бъдещата си съпруга по този „сгрешен” път или да се срещне с човек, с когото има да отработва кармичен дълг, или да види нещо, което ще му даде идея за нов много успешен бизнес и така нататък. За да поеме по сгрешения път, той е насочен Свише и за това се е използвала Божествена енергия.

И сега си представете само как би се отразила вашата намеса, ако започнете в този момент, в който той ви съобщи, че върви към една посока, а вие знаете, че върви в друга посока, да го убеждавате, че греши и трябва да поеме по съседния път? И какво ви се изписва да отработвате вие в бъдеще в своя живот?

Ще питате как е правилно да постъпите в случая. Ще ви кажа веднага – с Мъдростта, придобита от новото ви разбиране, което подхожда на новото ниво на съзнание – да го благословите от все сърце Божественото Предначертание да осъществи по своя Път и след това да изречете: „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!”! Така и вие ще продължите успешно напред по своя Път, без да се товарите излишно с отработването на новопридобит кармичен товар.

Сега пред вас се открива ново поле за действие във вашето ежедневие по приложение на Божествения Закон за въздържане от намеса в свободния избор на другите, без те изрично да са поискали и да са ви помолили за това.

АЗ СЪМ Господ Гаутама Будда дадох това Послание в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада