Промяна на образа на живот

Господ Гаутама Будда, в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

17 април 2011 г.

АЗ СЪМ Гаутама Будда и идвам да дам своето Послание на всички Живи Светли души, които сте готови да го приемете.

Планетата навлезе в състояние на усилваща се трансформация, подпомагана енергийно от Великото Централно Слънце.

Единственото спасително за всеки, който е във въплъщение сега, е да направи избор в полза на своето духовно развитие и отказ от проявленията на илюзията и привързаностите си към илюзията. И ежедневно да извършва целенасочена работа по прилагане на препоръките, които ви даваме във всяко Послание, прието от нашия Посланик Росица Авела.

Още повече това се отнася за родителите, които носят отговорност за правилното отглеждане на своите деца по начин и в обстановка, които ще им позволят да се чувстват добре в процеса на извършващите се промени. Постарайте се да обясните на по-големите деца, тийнейджърите, каква е причината да предприемате тези мерки, поради каква причина предпочитате вашият дом да е извън града и в него да царят тишина и хармония и каква е причината да изваждате от употреба всичко, което снижава вашите вибрации.

И им го обяснете тогава, когато поне от няколко дни сте сред природата и илюзията е охлабила своята примка, и те са в състояние да ви разберат. Макар че някои от тях са много по-готови от своите родители за новия образ на живот, който ви призоваваме да установите.

Отдавам на всички вас, в които Огънят на Живия Живот гори, от своята Мъдрост и Любов, за да получите разбирането и силите, които са ви нужни, за да направите онези изменения в своя живот, които ще ви позволят да живеете в синхрон с планетарните промени и в единение с цялата променяща се природа.

В заключение бих искал да ви припомня, че в момент на каквито и да са стихийни бедствия и катаклизми в която и да е точка по света би било от изключително голяма полза, ако колкото се може повече от вас без забавяне отправите следния призив:

Ас ................ (малкото име)
каня, искрено искам и моля Теб, мила моя Висша Част
да помогнеш толкова, колкото е най-добре и по начина, който е най-добър от Господна гледна точка
blue-dotотносно почистването и превръщането в пълнота в Светлина на това, което вреди на нашата прекрасна планета – милата Майчица РАЙМА (Земя),
blue-dotотносно въстановяване на нейната охрана и подобряване на състоянието й, според Промисъла на Отца, и
blue-dotотносно успешното ѝ балансиране и сънастройване след това!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, мила моя Висша Част, относно помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон!)

АЗ СЪМ Господ Гаутама Будда дадох това Послание в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада