Препоръки как по-лесно да се съхраните и да издържите,
и развитието си успешно да продължите

Възлюбеният Серапис Бей

14 април 2011 г.

Възлюбеният Серапис БейАЗ СЪМ Серапис Бей и дойдох, за да ви предам импулс, който ще ви помогне да продължите напред, въпреки това, което се случва сега, и въпреки това, което предстои.

Всички вие, които сте запознати с Учението, което даваме през последните години, и се стремите да прилагате на дело нашите препоръки към вас, сега е нужно да се сплотите и обедините.

Всеки сам да работи по собственото си усъвършенстване и да преминава през ситуациите, които му поднася животът, обаче и да се подкрепяте взаимно, да поддържате връзка помежду си и да се събирате заедно понякога, но само за да преумножавате Божествената Любов помежду си и да пребивавате в Радост и в Благодарност към Бога, съблюдавайки Божествения Нравствен Закон, а също и останалите Божествени Закони и Заповедите на Отца.

Това е важно напътствие и би ви било много от полза занапред, когато разликата между вас и всички останали хора, пребиваващи в илюзията и не желаещи да се разделят с нея, започне още повече да се увеличава.

Събирайки се заедно, макар и по двама-трима, и четейки нашето Учение, ще можете да поемате животворна глътка въздух от Висшите сфери, която да ви даде силите да продължите след това отново в илюзията, надянали своите маски. И така до следващата ви среща, на която, като се съберете отново, целта и мотивът ви трябва да е единствено помощ за цялата планета и Живия Живот на нея.

Създавайте Божествени образци за общуване помежду си в Радост и разбирателство, в хармония с природата и в Божествена Любов към Съществата на Светлината.

Споделяйте си всички моменти на подкрепа, която сте получили от Силите на Светлината, за да укрепвате Вярата си към Бога и тя да се преумножава.

Споделяйте помежду си на тези ваши общи събирания само моменти, които повишават вашата вибрация.

Споделяйте образци на изкуството, които увеличават Радостта ви и ви карат да се чувствате леко, сякаш всеки момент ще литнете към Небесата.

Най-добре би било да излизате заедно сред природата, без значение какво е времето. То винаги ще е най-доброто за вас, когато решите да излезете извън населените места. И обезателно открийте някое тихо кътче, където заедно да поседите, мълчейки, докато почувствате как се сливате с всемира и ставате едно единно цяло помежду си и с всичко, което ви заобикаля*.

Така, следвайки тези препоръки, би ви било по-лесно да се съхраните и да издържите, и развитието си успешно да продължите.

АЗ СЪМ Серапис Бей

 

blue line

* Когато на някого от вас се появят проблеми, с които му е трудно сам да се справи, може да поиска помощ от останалите, както бяхте посъветвани вече от Възлюбената Гуан Ин в нейното Послание от 27 август 2011 г. (допълнението е дадено на 12 декември 2011 г.).

© Росица Авела

изтегли

към Послания


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net