Картината на Светлото Бъдеще

Прелюбимата Елена Ивановна (Рьорих) *

11 април 2011 г.

АЗ СЪМ Елена Ивановна.

Днес идвам да говоря на всички хора по света, в които Огънят на Живия Живот гори. Иска ми се да ви предам своята Любов към цялата планета. Земята е прекрасна, но страда прекомерно и всички Възнесени Владици чувстваме нейната болка. Човекът е прекрасно Божествено творение, но така е затънал в илюзията, че не го осъзнава. И твори едно след друго илюзорни проявления. Душите страдат и вопли се носят отвред.

Време е тази картина да се промени.

Време е да го пожелаете от цялото си сърце.

Време е да решите и искрено да поискате всичко да се преобрази.

Станете художниците на Новото време. Започнете да рисувате в себе си нова картина – картина на Светлото Бъдеще на Земята и на всички народи, сплотени и в единство посрещащи в Светлинната мрежа Изгрева на Божественото Съзнание.

И след като видите тази картина, пожелайте тя да стане вашата нова действителност. Пожелайте го толкова мощно и силно, че да приключите с възможността да живеете по стария начин. И всяка ваша мисъл, и всяко ваше чувство, които са по-малко прекрасни от тази картина, оставете да ви напуснат завинаги.

Изричайте само Светли слова, от които блика Светлината на Божествената Мъдрост, или просто мълчете. Мълчете и се радвайте на своята картина и всеки миг бъдете готови да нарисувате нова картина, още по-възвишена, разтваряща сърцето ви към Висшите Небесни октави на Светлината.

Когато някои хора са потопени в тъмни краски, които се опитват да положат на вашата картина, задачата ви е да съхраните картината си светла и искряща в цветовете на дъгата. И да се постараете да я показвате само на тези, които желаят да я видят. И тя да ги увлече да пожелаят и те да започнат да рисуват такива картини. А ако не пожелаят и настояват да останат обгърнати в тъмнина, тогава бързо ги отминете като нещо, на което е безсмислено да се обръща внимание.

И когато народите се увлекат в това занимание, Земята ще заблести с ново Сияние. Ще бъде озарена от Радостта и Божествената Любов. И това възможно бъдеще ви чака, ако сега всички вие здраво се захванете за работа и си го сътворите.

Аз съм готова да помогна на всеки от вас, който се заеме да рисува Новия Живот в Хармония с Висшите сфери на Светлината.

А ако народите пропуснат момента, отреден да се увлекат в това занимание, Земята пак ще заблести с ново Сияние, понеже ще настъпи моментът нашият Отец да започне да рисува. Най-важното от всичко за този момент е да сте готови още от сега, всеки миг, да оставите всичко в Неговите ръце и да се радвате тогава, когато Той рисува Своята Картина, и да Му благодарите, тъй като тя ще е най-прекрасната и най-добрата за всички Живи същества!**

АЗ СЪМ Елена Ивановна

 

линия

* Бележка на Росица Авела от 9 март 2016 г.

Първоначално бе записано, че Посланието е от Николай Рьорих, макар че бе дадено от Елена Ивановна (Рьорих). Това бе извършено по допущение Свише, като най-доброто за момента, спрямо ситуацията тогава.

** Този последен абзац на Посланието бе даден допълнително на 10 януари 2015 година.

 

картина