Денят на вашето Освобождение
от мрежите на илюзията

Господ Сурия

9 април 2011 г.

АЗ СЪМ Сурия.

Дойдох днес, за да ви дам още една препоръка, която би могла да ви бъде от полза.

Когато решите да вървите по Пътя към Дома, вие започвате да срещате всякакви пречки и изпитания, чрез които постоянно ви се налага да правите избор дали да продължите напред и нагоре по Пътя, или да се върнете назад. И колкото повече напредвате в своето придвижване, сте заобиколени от все по-фини проявления на илюзията. И колкото по-нагоре се изкачвате, Пътят става все по-стръмен и се стеснява, и всяка стъпка напред трябва да бъде направена изключително внимателно, понеже на места и най-малката грешка в движението може да доведе до внезапно свличане надолу, а на по-голямата част от човечеството им липсва ясното виждане, за да разберат какви ще са пораженията и дали до края на това въплъщение ще започнат да се изкачват отново.

Затова моят съвет към вас е следният:

Всяка сутрин, още щом се събудите, си представяйте Бял Път, по който вървите, водещ право напред и нагоре към Божествените висини. И си представете, застанал горе на Пътя, този Учител от Възнесените Същества на Светлината, към когото изпитвате най-силно чувство на Благодарност и Божествена Любов. Той стои срещу вас и ви обгръща със своята Любов, и ви дава сили, за да продължите към него напред.

Запазвайте тази представа в съзнанието си през целия ден и винаги когато ви обхване илюзорно чувство или мисъл, веднага си спомнете за своя Учител, който е там горе и ви зове, и е готов да ви помага постоянно, ако сте в състояние да му дадете възможност да го прави, бидейки достатъчно хармонични и умиротворени. Щом си спомните за него и за неговата огромна Любов и подкрепа към вас, ще забележите как илюзорното чувство ви напуска постепенно и илюзорните мисли – също.

Постоянно правете това, което ви казах току-що. То ще се утвърди във вашето съзнание и във всяка ситуация ще имате връзка със своя Учител на финия план, веднага щом си спомните за него. И всеки път, когато успеете да преодолеете илюзорните чувства и мисли, които са ви обхванали за пореден път, си представете как правите поредната крачка напред към върха – крачка, която скъсява разстоянието помежду ви.

Много е важно да помните, че колкото повече време пребивавате в състояние на вътрешно благодарствено чувство към Бога и към Господа за помощта, която ви се дава постоянно – на вас, на вашите ближни в Светлинната мрежа, на планетата Земя и на всички Живи същества, толкова по-лесно ще ви бъде да правите правилните избори, тъй като ще сте на по-високо вибрационно ниво.

И макар вече да ви е казвано, аз пак ще повторя, че би било добре да ви стане навик да отправяте Свише своята Благодарност и Божествена Любов колкото по-често, толкова по-добре – от момента на вашето събуждане сутринта до заспиването ви вечерта*.

Когато ви облеят илюзорни мисли и чувства, се сещайте при пръв удобен случай да благодарите на Бога и на Господа за помощта, която ви се дава за тяхното преодоляване, а също да им благодарите и когато успеете да се освободите от тях**. И колкото повече им благодарите, дори и за дребните неща, толкова по-малко ще има за какво да искате помощ от Висшите октави на Светлината.

Докато сте потопени през деня в илюзията, при всеки ваш избор, който ви се налага да правите, отново дръжте своето съзнание будно и винаги си задавайте въпросите:

Изборът, който имам намерение да направя сега, ще помогне ли за придвижването ми по Пътя към Отца?

Ще помогне ли за израстването на моята Душа и за сливането й с моя Дух?

Този избор в съответствие ли е с Господните Заповеди и Закони?

Води ли той до създаването на Божествен образец в този свят, за да е в полза на Живия Живот?

Поспрете за миг и се опитайте да усетите какво ви диктува сърцето в отговор на тези въпроси и се постарайте да действате в съгласие с полученото указание.

Започнете да се замисляте, преди да действате. Започнете да се замисляте и над всяко ваше желание – откъде идва то – дали от вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие, или от илюзорната ви част и дори от някъде другаде – от някоя от мрежите на илюзията, чиито представители в този момент ви изкушават, действайки чрез собствената ви илюзорна част. Винаги, когато ви възникне някакво желание, го оставяйте в ръцете на Отца, като Го помолите Той да отреди дали да се изпълни то или не, според това, което е най-доброто за вас от Неговата гледна точка. И в един момент ще забележите, че у вас вече липсват желания към материалния свят, тъй като ще сте осъзнали тяхната илюзорност. Ще забележите, че сте в състояние да приемете всяка ситуация такава, каквато е, без тя да ви наранява, дразни, обижда или ядосва, оставайки разбиращи и хармонични.

Тогава ще настъпи денят на вашето Освобождение от мрежите на илюзията. Освобождение, което сами сте постигнали със собствените си усилия и с помощта на своите Учители от Висшите октави на Светлината.

Желая ви успехи по вашия Път в достигането на този момент.

АЗ СЪМ Сурия

 

под линия

* но само в моментите, когато сте сами и без възможност да бъдете видени от който и да е човек.

** През 2017 година Присъствие на Единния даде нова Духовна практика, много силна и действена, точно за преходните времена, в които живеем сега и които предстоят, която да се използва във всички случаи на вредоносно вмешателство от представители на които и да са мрежи на илюзията, а именно Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”.