Денят на вашето Освобождение
от мрежите на илюзията*

Господ Сурия

9 април 2011 г.
Обновено от Господ Сурия на 26 май 2021 г.

АС СЪМ Сурия.

Дойдох днес да ви дам още една препоръка, която би могла да ви бъде доброплодотворна.

Когато решите да вървите по Пътя към Дома, вие почвате да срещате всякакви пречки и испитания, чрес които постоянно ви се налага да решавате дали да продължите напред и нагоре по Пътя, или да се върнете назад.

И колкото повече напредвате в своето придвижване, толкова по-фини са проявленията на илюзията около вас. И колкото по-нагоре се искачвате, Пътят става все по-стръмен и се стеснява, и всяка стъпка напред трябва да бъде направена исключително внимателно, понеже на места и най-малката грешка в движението може да доведе до моментално свличане надолу, а на по-голямата част от човечеството им липсва ясното виждане, та да са наясно какви ще са пораженията и дали до края на това въплъщение ще почнат да се качват отново.

Поради това моят съвет към вас е следният:

Всяка сутрин, още щом се събудите, си представяйте Бял Път, по който вървите, водещ право напред и нагоре към Божествените висини. И си представете най-горе на Пътя тоя Учител от Висшите Същества на Светлината, към когото испитвате най-силно чувство на Благодарност и Божествена Любов. Той стои срещу вас и ви обгръща със своята Любов, и ви дава сили да продължите към него напред.

Съхранявайте тая представа в Съснанието си прес целия ден и винаги когато ви обхване илюзорно чувство или мисъл, веднага си спомнете своя Учител, който е там горе и ви подканва да се искачите към него, и е готов да ви подкрепя и да ви помага постоянно, ако сте в състояние да му дадете достъп до себе си, та той да успее да го прави, бидейки достатъчно хармонични и умиротворени. Щом си спомните своя Учител и неговата огромна Любов и подкрепа към вас, ще усетите как илюзорното чувство ви напуска постепенно и илюзорните мисли – също.

Постоянно правете това, което ви рекох току-що. То ще се утвърди във вашето Съснание и във всяка ситуация ще имате връска със своя Учител на финия план, веднага щом си спомните, че го има и винаги е готов да ви подкрепи. И всеки път, когато успеете да преодолеете илюзорните чувства и мисли, които ви обхващат отново и отново, си представете как правите поредната крачка напред към върха – крачка, която скъсява растоянието помежду ви.

Много е важно да помните, че колкото повече отправяте Божествената си Любов и пребивавате в състояние на вътрешно благодарствено чувство към Бога и към Господа относно помощта, която ви се дава постоянно – на вас, на вашите ближни в Светлинната мрежа, на планетата РАЙМА (Земя) и на всички Живи същества, толкова по-лесно ще ви бъде да достигате до добри от Господна гледна точка решения, тъй като ще сте на по-високо вибрационно ниво.

И макар вече да сте наясно, пак ще повторя, че би било добре да ви стане навик да отправяте Свише своята Благодарност и Божествена Любов колкото по-често, толкова по-добре – от момента на вашето събуждане сутринта до заспиването ви вечерта**.

Когато ви облеят илюзорни мисли и чувства, се сещайте при пръв удобен случай да отправяте Божествената си Любов към Бога и Господа и да им благодарите, че ви подкрепят и ви се помага да ги преодолеете и да се освободите от тях***. И колкото повече им благодарите, дори и относно дребните неща, и колкото повече им отправяте Божествената си Любов, толкова по-малко ще ви се налага да искате помощ и подкрепа от Висшите октави на Светлината.

Докато сте потопени в илюзията, при всяко ваше решение, което ви се налага да правите, отново дръжте своето Съснание будно и винаги се питайте:

Решението, което се каня да направя сега, ще помогне ли да се придвижа по Пътя към Отца?

Ще помогне ли то да порасне моята Душа и да се слее с моя Дух?

Това решение в съответствие ли е с Господните Повели и Правила?

Дава ли то Божествен пример в тоя свят, който да е в помощ и подкрепа на Живия Живот?

Поспрете се и се опитайте да усетите какво ви диктува сърцето в отговор на тия въпроси и се постарайте да действате в съгласие с полученото напътствие.

Почнете да мислите, преди да действате. Почнете да се питате откъде идва всяко ваше желание –дали от вашата Висша Част, или от илюзорната ви част и дори от някъде другаде – от някоя от мрежите на илюзията. Понеже много е вероятно представителите на тия мрежи да ви изкушават в тоя момент, действайки чрес собствената ви илюзорна част.

Винаги, когато ви се появи някакво желание, го оставяйте в ръцете на Отца, като Го помолите Той да отреди дали да се испълни то или не, според това, което е най-доброто от Неговата гледна точка.

И в един момент ще усетите, че у вас вече липсват желания към материалния свят, тъй като ще сте Осъснали тяхната илюзорност. А също и че сте в състояние да приемете всяка ситуация такава, каквато е, бес тя да ви наранява, дразни, обижда или ядосва, и оставате хармонични, понеже сте с по-висока степен на Осъснатост!

Тогава ще настъпи денят на вашето Освобождение от мрежите на илюзията. Освобождение, което сами сте постигнали със собствените си усилия и с помощта на своите Учители от Висшите октави на Светлината.

Тия от вас, които сте с Живи, Светли и Чисти Души и прилагате в достатъчна степен в живота си дадения ви от Мен съвет, сте в състояние да достигнете до тоя момент от придвижването си по своя Път.

АС СЪМ Сурия

 

под линия

* Продължението на Практиката на Белия Път е в Посланието на Господ Сурия от 26 март 2013 г.
Виж и Мисъл 286

** но само в моментите, когато сте сами и бес да може да бъдете видени от който и да е човек.

*** Прес 2017 година Присъствие на Единния даде нова Духовна практика, много силна и действена, точно по отношение на преходните времена, в които живеем сега и които предстоят, която да се употребява във всички случаи на вредоносно вмешателство от представители на които и да са мрежи на илюзията, а именно Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”.