Кратко Учение за Благославянето

Прелюбимата Атина Палада

27 ноември 2010 г.

АЗ СЪМ Атина Палада.

Много е радостно, че майките на някои от вас приемат и подкрепят нашето Учение, което четете и се стремите да прилагате в своя живот, приемат и Служенията, които правите, и дори се включват и те в тях.

Когато ви е даден Майчин Благослов, това ви отваря възможността за много по-бърз растеж и напредък по Пътя на духовното развитие. Освен това този благослов се връща обратно, приумножен от Силите на Светлината, към вашите майки и ги чисти, и им помага и в тяхното придвижване напред по Пътя. Разбирате колко важно е на свой ред и вие да благославяте своите деца.

Така е и във всяка друга връзка между хората – между съпрузите, между началник и подчинен, учител и ученик, между приятели, между колеги… и когато благославяте всеки човек, който е в Светлинната мрежа. Това е многостранно Добро, понеже когато помогнете на човека чрез своя благослов, помагате все едно и на всички други, които са свързани с него.

Това е едната страна на медала – да благославяте хората, с които сте в добри отношения и към които изпитвате Божествена Любов.

Другата страна на медала е да дадете своя благослов на тези, които се държат зле с вас.

На този момент ще се спра по-подробно, тъй като именно в тези ситуации от живота виждам, че най-много имате нужда от помощ, за да се научите да постъпвате в съгласие с Божествения Закон. Например спомнете си в какви ситуации попадате понякога, когато шофирате, и особено в големите градове, и как се чувствате, и какво ви се иска да кажете на някой шофьор, който нарушава правилата за движение по пътя. Или пък какво ви се иска да кажете и какви чувства ви обхващат например към служителката в някое ведомство, където ви се налага да чакате за нещо, а тя води личен разговор по телефона? А когато някой се държи грубо и обидно към вас?

Много са несъвършенствата във вашия свят. Но ние ви учим точно в тези моменти от вашия живот, когато се срещате с лишени от хармоничност проявления около вас и също в такива ситуации, насочени към вас, да запазите своята вътрешна хармония и да останете равни, без да правите каквото и да е, без осъждане и без да отправяте и частица от Божествената си енергия към източника на създалата се ситуация. А при първия удобен случай, когато останете на закрито и насаме, без да ви вижда който и да е, да благословите човека, който е бил насреща ви. И да вложите в своя благослов цялата си Божествена безусловна Любов. И да благодарите на Отца за това, което ви се случва, отново с цялата си Божествена Любов.

Добре е да избягвате да съдите този, който греши спрямо вас, а и не само спрямо вас, понеже обикновено той го прави поради липсата на знание и осъзнатост в себе си за това, което ви причинява. А и много често зад него на фин план стои някой от мрежите на илюзията, който го кара да постъпи по този начин, за да отнеме колкото се може повече Божествена енергия – вашата и на хората около вас, които имат такава, ако влязат в осъждане, което се получава автоматично, ако застанат на нечия страна в дадената ситуация.

Останете позитивни и когато дойде подходящия момент, благословете човека, който смятате, че е сгрешил с Благост, Кротост и Смирение, запазвайки своето душевно равновесие, без значение дали ще кажете благослова наум, или на глас. Бихте могли да благославяте така:

Бог да те Благослови и да ти даде Просветление!
И аз те Благославям съзнанието си да извисиш!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

И когато започнете да използвате този благослов в живота си при всички отрицателни по ваше мнение ситуации, които ви се случват, това вече ще е едно ново ниво на осъзнатост и просветеност. Тогава Благодатта Божия ще ви насели и ще я разпръсквате по света. Понеже с този благослов, даден от все сърце на човека срещу вас, вие давате енергията, нужна на тази Жива Душа да се събуди от съня в илюзията. И това е най-действеното Служение в този момент от това ви въплъщение!

И още нещо – обикновено всичко „неприятно”, което ви се случва, е заради ваша отрицателна карма, която трябва да бъде отработена в този момент. И благословът, който вие ще отправите към човека насреща, вплитайки Божествената си Любов в него, а също и Покаянието и Прошката, и Благодарността към Отца за това, което се случва, са средствата за най-бързо преобразуване на тази ваша отрицателна карма!

Аз ви Благославям да извисите своето съзнание и да осъзнаете колко важно е това, което сега ви говоря. И когато решите да го приложите и ме помолите за помощ, аз съм готова да ви я дам.

АЗ СЪМ Атина Палада, Богинята на Истината

 

под линия

* Би било добре след края на Благослова да отправим своята Благодарност към Господа:

Благодаря Ти, Господи,
за този Благослов и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Допълнение към този Благослов - виж Посланието от Прелюбимата Атина Палада, 10 май 2012 г.