Хармонизиране на отношенията с природата

Госпо́дна Атина Палада

22 юли 2010 г.

АЗ СЪМ Атина Палада.

Днес идвам, за да ви дам разбирането за това как точно да се държите, когато излизате извън населените места. Знаете, че е нужно да установите хармонични отношения с природата, и вие може да станете пионерите на този процес на обратно завръщане към изконните ценности и сътрудничество с обитателите на всички царства на Земята.

Творението на Отца е Единно и обитателите на всички планове на Земята живеят във взаимна връзка и взаимодействие помежду си. Само човечеството се е откъснало от цялостната система и се движи на собствен ход, обаче се вижда как все повече забавя своето движение, колкото повече се отдалечава от цялото. И понастоящем вие вече сте съвсем близо до точката, където вашето движение ще изчерпи своя собствен ход и му предстои окончателно да спре. И тъй като сами сте се откъснали от цялото по ваша собствена воля, сами трябва и да се върнете към него пак по ваша собствена воля, и да възстановите връзката и единството си с него. Това ще изисква вашите постоянни, целенасочени усилия в тази посока. В противен случай цялата ви цивилизация е обречена да изчезне от лицето на Земята, както и толкова други преди нея, които се отклониха от Пътя на развитие, предначертан от Господа. Понеже, когато прекъснете връзката си с Единното Творение на Отца, това е все едно сами да срежете своята пъпна връв към него. Знаете какво следва – предстои да бъдете изхвърлени като мъртъв плод, ако продължите да живеете, без да подавате признаци на Живот.

Сега вече дойде времето да ви укажа какво би могъл да прави всеки от вас самостоятелно, когато излизате сред природата. Това е най-малкото, което може да направите, но е едно добро начало във вярното направление.

Нужно е да дадете пример. Нужно е със своите действия да покажете, че сте способни на ново, правилно отношение към природата. Нужно е да се види, че има причина да останете на тази планета и че си заслужава да продължите своето еволюционно развитие. Покажете, че макар и да сте малко, все пак ви има и сте достойни деца на Отца и на Майката Земя.

Когато пребивавате сред природата, на първо място и най-важното нещо е да изчистите съзнанието си от всички делнични мисли, свързани с вашето ежедневие и живота ви в света на илюзията. Насочете вниманието си към красотата около вас и съвършенството на всичко, което ви заобикаля. Възхищавайте се на всички растения и животни, на земята, по която вървите, на Слънцето и небето над вас, на вятъра и на водата и излъчвайте към тях Божествената си Любов.

Почиствайте своите отпадъци от местата, на които отсядате сред природата, почиствайте и домовете си. Навсякъде поддържайте всичко в добър ред и подредба и чистотата да е на висота. И винаги, преди да започнете почистването, най-добре още докато сте у дома и насаме, поискайте прошка от Отца за това, че планетата е замърсена. Цялата Земя е храм Божий и ви е дадена да бъде ваш дом, в който да Служите на Отца. Нужно e да я пазите чиста. Иска ви се ние – Възнесените Владици, да пребиваваме сред вас, а поглеждате ли къде ще ни посрещнете и какво ще видим, ако дойдем? Когато посрещате гости, преди това разчиствате и подреждате своя дом. По същия начин и още повече дори преди да ни поканите, макар и за кратко, на гости при вас, бъдете в Чистота – вие и пространството около вас.*

Почистете вътре в себе си – своите мисли и чувства, почистете и около вас – всичко, което ви заобикаля. Това е част от вашето Служение и трудейки се, ви напомням да прилагате това, което ви беше казано за правилния труд.**

Следващото важно нещо, което може да направите, е да се вслушвате внимателно в звуците на природата. Забележете има ли нещо, което да ви дразни? Точно такива звуци трябва и вие да творите – хармонични и галещи слуха ви. Такава трябва да бъде и вашата музика. Такива трябва да бъдат и вашите песни. Добре е да пеете, когато сте под открито небе сред природата, но покрити изцяло под плътно покривало, така че докато пеете и сте отворени към Бога, да сте насаме с Него и да насочите вниманието си към дълбините на вашето сърце, без да ви вижда който и да е човек. Пейте благодарствени песни и пеейки, можете да благодарите за толкова много неща! А пеейки, можете и да помолите, и да поискате толкова много неща!

И докато стоите покрити и насаме сред природата, помолете елементалите да ви помогнат да се обновят вашите тела и да ви заредят с енергията на всички стихии и благодарете за това. Поискайте прошка от билките, които берете, и ги помолете да ви дарят своята лечебна сила, и им благодарете за това. Благодарете на дърветата за плодовете, които ви дават. Радостно се подложете на полъха на вятъра и му благодарете, че изчиства вашите тела. Благодарете на Хелиос, че ви изпълва със своята енергия и ви дава нови възможности. Обливайте се с водата около вас и пийте много вода, тъй като водата е една от храните, от която най-много имате нужда сега. Благодарете на Майката Земя, че ви дава това, което ви е потребно, и я помолете за прошка за всичко, което й причинява вашата цивилизация. Изпращайте й своята Божествена Любов, а също и на Отца, и на всички Възнесени Същества на Светлината, в благодарност за помощта, която дават, за да живеете на тази прекрасна планета.

Възлюбени деца на Светлината, оставям ви с надеждата да почувствате Истината в моите слова и ви придавам импулса да ги претворите на дело в своя живот.

АЗ СЪМ Атина Палада, Богиня на Истината

 

blue line

* Забележка от Росица Авела:

На 28 юни 2016 година Госпо́дна Атина Палада указа да се коригира текста на този абзац.

„АЗ СЪМ Атина Палада.

Радвам се, че имам възможността да ви укажа какво да промените в своето поведение, за да сте в крак с разгръщащите се промени на планетата.

Добре би било вече да правите точно обратното на преди указаното от мен в началото на този абзац, тъй като времето за изпълнението му приключи. Нужно е да се въздържате от събирането на чуждите отпадъци. Те може да са мъртви вещи, с иззета от тях енергия или да са кармично отрицателно натоварени вещи и начинанието ви да се окаже доста вредоносно за вас.

Сега е добре да давате пример като събирате и изхвърляте само собствените си отпадъци, когато сте сред природата, и където и да сте, да поддържате всичко във възможно най-голяма чистота.

Но също така може да се запази отстраненото днес първо изречение на този абзац в стария му вид, за да ви напомня през какво сте минали по вашия Път и че времената се сменят и начинът ви на живот също е нужно да се променя в унисон с потребностите на момента и вие да сте готови да го направите.”

Предишният вариант на началото на този абзац:

„Където и да отидете, носете със себе си торби и ръкавици, направени от изкуствен материал, и събирайте боклуците, които видите по своя път. И винаги, преди да започнете почистването, най-добре още докато сте у дома и насаме, поискайте прошка от Отца за това, че планетата е замърсена.”

** Виж Посланието от Прелюбимия Бабаджи от 6 юли 2010 г.