Нова вест

Владика Мория

22 юни 2010 г.*

Владика МорияАЗ СЪМ Владика Мория.

Днес АЗ СЪМ идвам посредством Росица Авела, Посланика на Великото Бяло Братство. Тя е подготвена щателно от нас, издържа успешно и в това свое въплъщение всички свои тестове досега и е заслужила нашето доверие. Преди повече от година й бе възложена Мантията на Посланик на Великото Бяло Братство. Тази Мантия вече e активирана за действие.

И освен тази вест за нашия нов действащ Посланик, идвам да ви укажа с няколко слова само най-важното, а именно – препрочитайте постоянно даваните ви оттук нататък чрез този наш Посланик Послания и Напътствия и отработвайте постепенно на практика казаното ви в тях.

Понеже, за да продължи да се дава Учението, е нужно да има напредък във вашата работа по практическото отработване на даваните положения в него, при всеки конкретно в неговия живот.

И когато виждаме, че напредъкът ви е постоянен, тогава се отваря нова Божествена възможност да получите ново Знание и Учението да се допълва, надгражда и разширява според достигнатите от вас нива на осъзнатост и създаване на Божествени образци в хода на отработване на нови Божествени качества и добродетели и приложение на отработените вече такива.

Затова аз завършвам своето Послание към вас с Благослова да бъдете успешни в работата, която очертах – тези от вас, които пожелаете и започнете, и продължите да я вършите, и желаете да сте единни с Живия Живот на тази планета и да бъдете част от него и занапред.

АЗ СЪМ Владика Мория

 

blue line

* Коригирано и допълнено на 7 февруари 2015 г.

© Росица Авела

изтегли

към Послания


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net