ЕДИНЕНИЕ

Единение на всеки с всички Господни Повели и Правила.
Единение на всеки със своята Висша Божествена Част.
Единение на всички Живи същества на планетата помежду им и с нея.
Единение на всяко Живо човешко същество с Висшите Същества на Светлината и с всяка частица от Живия Живот във Вселената.
Единение на вашата планета и Живия Живот на нея с другите светове и Живия Живот на тях, които еволюират в Моите Правила и приобщаването ви към Вселенското Единство.
Такава е Моята Повеля към вас относно бъдните времена.
Присъствие на Единния
23 септември 2010 г.

Новости:

Нов енергиен Лик на Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, даден от самата Нея

Напомняне относно пълнолуние на 27 февруари 2021 г.
Във връска с това, виж:
Въпрос и отговор 117, Ползата от усиления труд
по време на новолуние и пълнолуние (в първите 3 дни)

Мисъл 1 от 09 юни 2020 г., от Архангел Рафаил относно пълнолуние и 23-то число

Употреба на пълнолунна вода:
Въпрос и отговор 140, Пълнолунна вода и лунно затъмнение
Въпрос и отговор 60, Пречистване на новопридобити ползвани вещи
Въпрос и отговор 17, Дом, в който е починал човек


Мисъл 109 от 24 февруари 2021 г., от Моисей

Напътствие от Порция – Богиня на Божественото Правосъдие, от 28 декември 2020 г.

Напътствие от Богинята на Божествената Свобода (при Господ Алфа), от 27 септември 2020 г.

Въпрос и отговор 156, Помощ-Подкрепа – допълнение 1

Молитва по време на катаклизми и стихийни бедствия от Единния Отец от 24 януари 2021 г. и обновяване на всички молитви в "Помощ и Подкрепа Свише в точно определени случаи".

Част 11 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

Благослов на Единния Отец, 1 януари 2021 г.

Послание-Картина - Дар от Единния Отец по случай 10-годишнината на сайт ЕДИНЕНИЕ.

Обновено Послание от Господ Сурия от 23 март 2014 г.

Дар – Благослов на Единния Отец
по случай 10-я рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ от 8 октомври 2020 г.


Въпрос и Отговор относно Титлата на Мелхиседек

Новости в Духовна практика „Помощ на нашата планета”

Допълнение към Посланието на Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

Пояснения към Молитви и Слово-формули


 

Бележка на Росица Авела от 08 август 2020 г.
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.

Февруари 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Бележка на Росица Авела от 06.06.2020 година
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.